AdZG geeft slachtoffers een stem in Den Haag

Congo (de Democratische Republiek)Internationale JustitieNewsRechten van slachtoffers

Den Haag – Op 22 november heeft Advocaten Zonder Grenzen tijdens de laatste Vergadering van Verdragsstaten een sessie gehouden over de participatie van slachtoffers in de procedures voor het Internationaal Strafhof. Een primeur.

De Vergadering van Verdragsstaten is sinds 20 november volop aan de gang in Den Haag. Dit orgaan is belast met het toezicht op het Internationaal Strafhof en is samengesteld uit vertegenwoordigers van landen die het Statuut van Rome hebben geratificeerd. Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) neemt deel aan de twaalfde zitting als ngo-waarnemer. Daar blijft het echter niet bij: in samenwerking met Redress heeft AdZG een plenaire zitting geleid aangaande de participatie van slachtoffers in de procedures van het Internationaal Strafhof.

Session plénière animée par ASF lors de la 12e Assemblée des Etats Parties à La Haye
© Gaelle Carayon

“Die zitting is een primeur voor het Internationaal Strafhof (ISH) omdat het de eerste keer is dat een evenement volledig is gewijd aan de stem van de slachtoffers”, stelt Luc Meissner, Programmacoördinator internationaal recht bij AdZG, verheugd vast. De debatten betroffen het belang voor slachtoffers om systematisch te kunnen deelnemen aan de gerechtsprocedures en de modaliteiten van hun rechtsvertegenwoordiging voor het ISH. Het was de ideale gelegenheid voor AdZG om zijn standpunt uit te drukken en een rapport over de kwestie voor te stellen.

Voor een veertigtal afgevaardigden van de lidstaten, juristen van het ISH en internationale ngo’s heeft AdZG gehamerd op het belang voor de slachtoffers om hun rechtsvertegenwoordiger vrij te kunnen kiezen en vlotter toegang te krijgen tot de procedures voor het Internationaal Strafhof.

Vandaag kunnen bijna 7.500 slachtoffers in 18 zaken deelnemen aan procedures voor het ISH, van wie ongeveer 800 dankzij de tussenkomst van AdZG op het terrein, vooral dan in de DR Congo. “De participatie van de slachtoffers is een fundamenteel recht dat is ingeschreven in de statuten van het Internationaal Strafhof”, benadrukt Jean-Philippe Kot (foto), Expert internationaal recht bij AdZG. “De toepassing ervan stelt ons echter wel voor uitdagingen. Het systeem voorziet namelijk in een individuele vertegenwoordiging, wat erg ingewikkeld wordt bij misdaden op grote schaal. AdZG stelt dus een ‘hybride’ oplossing voor, waarbij gemeenschappen van slachtoffers kunnen worden vertegenwoordigd zonder dat er wordt ingeboet aan de individuele belangen”.

Het programma van AdZG inzake internationaal recht wordt gefinancierd door de Europese Unie en de MacArthur Foundation.

Coverfoto: Rechtsbijstand aan slachtoffers in de DRC © ASF/Bahia Zrikem