januari 27, 2012

AdZG gesteund door Antwerpse advocaten

Steun ASF

Antwerpen/Brussel – Stafhouder Dirk Grootjans heeft onlangs een cheque overhandigd van 20.000 euro aan de voorzitter van Advocaten Zonder Grenzen (AdZG), Hafida Talhaoui. Deze donatie betuigt op een concrete manier van de waardevolle steun die de Antwerpse advocaten bijna tien jaar aan AdZG geven.

Met de overhandiging van de cheque, 13 december jongstleden, hernieuwde Stafhouder Dirk Grootjans, die aan het hoofd staat van de Balie van Antwerpen, zijn steun aan AdZG. “Er is, denk ik, niets schrijnender dan dat een burger voelt dat hij niet aan zijn recht kan komen. Dat geeft een verschrikkelijk gevoel van onrechtvaardigheid”, verklaarde hij. “Het is één van de belangrijkste redenen waarom het onze overtuiging is dat elk privé-initiatief om daarbij te helpen nuttig is. In dit verband is de Balie is uiteraard goed geplaatst ondersteuning te geven”.

“Met deze donatie betuigen de Antwerpse advocaten hun solidariteit met hun confraters in de landen waar AdZG actief is” zegt meester Talhaoui. “Deze bijdrage staat ons toe om verschillende projecten verder te ontwikkelen die de werking van de balies ondersteunen en de professionaliteit van advocaten te versterken”.

In Nepal, bijvoorbeeld, waar AdZG een permanente missie heeft geopend, kent de advocatuur verschillende uitdagingen. Er is nood aan een degelijke juridische opleiding en permanente vorming van advocaten, om de kwaliteit van de juridische dienstverlening ten voordele van de burgers te verbeteren. AdZG organiseert daarom onder anderen opleidingen over prangende kwesties, zoals de juridische bijstand aan minderjarigen en de strijd tegen foltering.

ASF President Hafida Talhaoui and Solicitor General Grootjans © ASF
AdZG-voorzitter Hafida Talhaoui en Stafhouder Grootjans © AdZG

AdZG krijgt regelmatig financiële bijdragen van verschillende Belgische Balies, waaronder de Balie van Antwerpen. Naast particuliere donaties, is deze steun een essentiële aanvulling op de financiering van institutionele donoren voor de programma’s van AdZG.

Voor meer informatie over AdZG

Steun AdZG

Partager

Ook te lezen

Justice ExPEERience, het mensenrechten netwerk gelanceerd door AdZG, viert haar tweede verjaardag

Nationale dialoog over het waarborgen van procedurele en grondwettelijke rechten voor gedetineerden in voorlopige hechtenis in Oeganda: Stilstaan bij de uitdagingen en de kansen

Oost-Afrika - Bescherming van de burgerlijke ruimte: via Procesvoering in het Algemeen Belang