AdZG valt in de prijzen op de ING Solidarity Award

AndereSteun ASF

Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) heeft onlangs de “Solidarity Award” van de bank ING in ontvangst mogen nemen. Het AdZG-project om vluchtelingen en asielzoekers in Burundi te ondersteunen was één van de 15 geselecteerde projecten uit een totaal van 650.

Met deze eerste editie van de wedstrijd wil ING België de winnaars van de wedstrijd ondersteunen door ze een financiële boost te geven en hun zichtbaarheid te vergroten. “Helaas blijven heel wat waardevolle projecten niet of onvoldoende zichtbaar. Met deze Award wil ING België haar steun aan het verenigingsleven bevestigen” legt Joke Van Hoye, Head of Corporate Social Responsibility bij ING België, uit tijdens de prijsuitreiking op 10 februari.

“Door deze prijs worden zowel de impact als de duurzaamheid van onze acties erkend”, verheugd Francesca Boniotti, Algemeen Directrice bij Advocaten Zonder Grenzen, zich. Séverine Degée, Communicatieverantwoordelijke, vult aan: “Het bedrag van 2.500 euro dat men ons heeft geschonken is natuurlijk bescheiden, maar het stelt ons wel in staat om bijvoorbeeld een honderdtal asielzoekers te begeleiden met de juridische procedure die ze moeten doorlopen voor de nationale rechtbanken om recht te krijgen op bescherming. Een belangrijk ‘extraatje’ bovenop het bedrag dat ons door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen is verleend”.

BUR_Piddar2013_Tim Op De BeeckDoor zijn geografische ligging ontvangt Burundi al decennialang mensen die internationale bescherming nodig hebben. Dit zijn vaak kwetsbare mensen die slecht geïnformeerd zijn over de te volgen procedures voor een asielaanvraag en die regelmatig slachtoffer worden van seksueel geweld en schendingen van hun rechten. Dankzij het AdZG-project, dat in 2013 gelanceerd is, zullen meer dan 7.000 vluchtelingen en asielzoekers geïnformeerd worden over hun rechten en plichten en over de asielprocedure. Gratis diensten voor opvang, oriëntatie en juridische bijstand zullen worden aangeboden. Vluchtelingen en asielzoekers zullen worden bijgestaan voor het gerecht. Ten slotte zullen er specifieke vormingen worden georganiseerd voor de autoriteiten, politiekorpsen, de civiele samenleving en de media.

Deze prijs vertegenwoordigd bovendien een nieuwe stap in de samenwerking tussen AdZG en ING, die is begonnen in 2012 ter gelegenheid van get 20-jarige bestaan van de organisatie. Tot volgend jaar voor een volgende editie!

Hoofdfoto : De juryleden van de ING Solidarity Award. Van links naar rechts: Philippe Masset (ING), David Leyssens (Kauri), Sabine Denys (Business & Society, voorzitster van de jury), Lieve Blancquaert (fotograaf), Pascale Van Durme (Vzw Socialware Philantropie/Filantropie), Rik Vandenberghe (ING) en Véronique Van Cang (ING).