januari 20, 2012

Burundese advocaten bekronen acties van AdZG

BoeroendiJuridische bijstandNews

Bujumbura, 20 januari 2012 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) heeft van de Balie in Bujumbura een “erediploma” ontvangen, naar aanleiding van de 62everjaardag van de Balie. Deze onderscheiding beloont het werk dat AdZG sinds meer dan tien jaar verricht, om de toegang tot het recht voor de meest kwestbaren in Burundi te bevorderen.

Stafhouder Isidore Rufyikiri, die de Balie van het Hof van Beroep van Bujumbura leidt, heeft AdZG deze erkenning gegeven “voor haar inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de Balie”. Het evenement werd bijgewoond door, onder andere, de vertegenwoordigers van de juridische gemeenschap, en van België, Frankrijk en de Europese Unie (EU).

AdZG is sinds 1999 actief in Burundi, waar zij de professionele capaciteiten van advocaten heeft ontwikkeld en de werking van de Balie heeft versterkt in het kader van een partnerschap. “De eer die ons vandaag te beurt valt is een aanmoediging” verheugt Fanny Cachat zich, verantwoordelijke voor de ondersteuning van AdZG programma’s in Burundi. “Onze activiteiten dragen op een duurzame manier bij aan meer rechtvaardigheid in het dagelijks leven”.

“Advocaat zijn, dat is niet (enkel) een kwestie van geld” aldus de heer Rufyikiri over de betrokkenheid van advocaten voor de juridische steun aan de meest kwestbaren. Gesteund door AdZG heeft de Balie in 2011 een hulpcentrum overgenomen in een benadeelde wijk van Bujumbura, waar de meest kwestbaren nu kunnen profiteren van gratis juridische consultaties. Dankzij dit centrum hebben in één jaar meer dan 600 personen – voornamelijk vrouwen en minderjarigen – een oplossing voor hun juridisch probleem kunnen vinden. Een deel hiervan heeft ook gratis juridische bijstand voor de rechtbank gekregen.

De activiteiten van AdZG hebben ook een nationale dimensie. Dankzij het partnerschap met de Balie, komen de verschillende juridische actoren in Burundi – Balie, lokale NGO’s, Ministerie en universiteit – samen middels een juridisch forum. Binnenkort zullen zij een nieuwe strategie voor juridische hulp voorstellen aan de overheid.

ASF received honorary award for its action in Burundi
AdZG ontvangt erediploma voor het goede werk in Burundi

Naar aanleiding van de arrestaties en het gevangen zetten van advocaten in het afgelopen jaar, heeft de Stafhouder een oproep gedaan tot bescherming van mensenrechtenactivisten en bedreigde advocaten. AdZG, die voorheen deze acties al aan de kaak stelde, promoot de bescherming van advocaten en de onafhankelijkheid van de magistratuur. Advocaat François Nyamoya, een andere prijswinnaar van de avond, wordt nog altijd wordt vastgehouden in de centrale gevangenis van Mpimba.

Meer informatie over de activiteiten van AdZG in Burundi

Partager

Ook te lezen

Congolese civil society alarmed by the lifting of the moratorium on the death penalty

ExPEERience Talk #14 - Hoe kunnen we het recht op land en natuurlijke hulpbronnen van inheemse volkeren beschermen? Analyse van de koolstofindustrie in Kenia

De toegang tot rechtsmiddelen in de mijnbouwindustrie van Tanzania verbeteren