De strijd tegen straffeloosheid in Guatemala gaat voort

Internationale Justitie

Guatemala Stad / Brussel – In het kader van haar strijd tegen straffeloosheid van internationale misdaden verheugt Advocaten Zonder Grenzen zich over de vervolging voor genocide van oud-leider van Guatemala,  José Efraín Ríos Montt, die aan de macht was in 1982-1983. Verdacht van het bevel te hebben gegeven tot meerdere massamoorden, werd José Ríos Montt opgeroepen om afgelopen 26 januari voor een nationale rechtbank te verschijnen.

Na drie maanden de macht te hebben gedeeld in een militaire junta dwong Ríos Montt de twee andere (militaire) leiders tot aftreden in juni 1982. Daardoor werd hij de facto president, de minister van Defensie en verantwoordelijke voor het leger. Zijn regime karakteriseerde zich door vele mensenrechtenschendingen, massamoorden en gedwongen verplaatsingen van honderdduizenden mensen, voornamelijk inheemse bevolking.

De verschijning van Ríos Montt voor de rechtbank is de eerste formele stap naar een nieuw historisch proces in Guatemala, met betrekking tot de beschuldigingen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Guatemala heeft haar intentie bevestigd om de strijd tegen straffeloosheid van international misdaden voort te zetten middels de president, Otto Pérez Molina. Na instemming van het parlement, heeft Molina de wil van zijn regering bekend gemaakt om het Statuut van Rome te ratificeren. Dit statuut is het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (ISH), een uniek onafhankelijk en permanent tribunaal dat mensen berecht die zijn beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

José Ríos Montt wih his defense attorneys © ASF-Canada Greg Krupa
José Ríos Montt met zijn advocaten © AdZG Canada – Greg Krupa

Advocaten Zonder Grenzen – Canada  assisteert in de zittingen van het proces Ríos Montt. In samenwerking met Advocaten Zonder Grenzen in Brussel, ontwikkelt het team “monitoring” activiteiten in het kader van haar programma’s in de strijd tegen straffeloosheid en international gerechtigheid in Guatemala en Colombia. 

Volg het Montt proces via de blog van AdZG-Canada