De zaak Manirumva moet vooruit

BoeroendiMensenrechtenverdedigersNews

Bujumbura (Burundi), 10 september 2014 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) roept het Burundese gerecht op om een einde te maken aan de vele onregelmatigheden waardoor de zaak van de moord op Ernest Manirumva al meer dan een jaar stilligt. Die oproep volgt op het vijfde uitstel van de zitting van 4 september 2014 van het opperste gerechtshof in Burundi, waarin deze zaak met hoge symboolwaarde zou worden onderzocht. Terwijl het proces voor het hoogste gerechtshof van het land blijft aanslepen, zetten de familie van mensenrechtenverdediger Ernest Manirumva en de ngo waar hij bij werkte, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques (OLUCOME), hun zoektocht naar gerechtigheid voort.

De moord op Ernest Manirumva op 9 april 2009 gaf in Burundi aanleiding tot een van de meest gevolgde processen van de voorbije jaren. Het eerste vonnis van het Tribunal de Grande Instance in Bujumbura in mei 2012 werd sterk bekritiseerd door zowel het maatschappelijk middenveld in Burundi als door de beschuldigden en de burgerlijke partijen. Ze eisten toen eensgezind bijkomende onderzoeksmaatregelen om de echte verantwoordelijken van de misdaad te ontmaskeren.  Ook het vonnis in beroep van januari 2013 loste die verwachtingen niet in. In juni 2013 tekenden de burgerlijke partijen en enkele verdachten dan ook een cassatieberoep aan.

Sinds november 2013 werd maar liefst vijf keer een datum vastgelegd voor de openbare terechtzitting van het opperste gerechtshof in Burundi, maar de zitting werd telkens verdaagd naar een latere datum. Het gerechtshof verzuimde systematisch de nodige maatregelen te nemen om de zittingen degelijk voor te bereiden en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen aanwezig konden zijn. De laatste openbare terechtzitting van vorige week onderging hetzelfde lot.

“Er is een toename van procedurele onregelmatigheden die het normale verloop van het dossier belemmeren”, merkt Céline Lemmel, hoofd van de missie van AdZG in Burundi op. “De rechtbanken moeten de zittingen correct voorbereiden, zodat zowel de slachtoffers als de verdachten mogen rekenen op een eerlijke rechtspraak, binnen een redelijke termijn”, herhaalt ze.

Na meer dan vijf jaar gerechtelijke procedures dorsten de burgerlijke partijen op het proces Manirumva naar gerechtigheid. “Het aanhangige beroep bij het opperste gerechtshof is van het grootste belang. De bedoeling hiervan is dat een reeks punten waarover ontevredenheid bestaat in het kader van het beroep onderzocht worden, zoals het gebrek aan billijkheid in de debatten voor de burgerlijke partijen en het gemis aan motivering door het gerechtshof voor de afwijzing van hun verzoeken”, zegt de missiehoofd van AdZG.

Het proces Manirumva is niet alleen belangrijk voor de procespartijen, maar ook voor de mensenrechtenverdedigers die in Burundi verder blijven werken en ongeduldig wachten op antwoorden van de Burundese justitie. Daarom roept AdZG de gerechtelijke instanties in Burundi op om een einde te maken aan het herhaalde uitstel en de onregelmatigheden in het onderzoek van deze zaak. Het goede verloop van de volgende openbare terechtzitting moet worden verzekerd. Daarbij moet de zorgvuldigheidsplicht tegenover alle procespartijen worden nageleefd.

Foto : Ernest Manirumva
© OLUCOME