De zaak Olucome: een vonnis, maar geen waarheid

BoeroendiMensenrechtenverdedigersNews

Bujumbura/Brussel, 7 juni 2012 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) meent dat de uitspraak van 22 mei, die alle verdachten veroordeelt, niet de hele waarheid bevat over de moord op Ernest Manirumva, vicevoorzitter van de NGO Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques (OLUCOME). AdZG wil dat de rechtbank zijn beslissing duidelijk motiveert om deze rechtszaak in hoger beroep volgens de regels van een eerlijk proces mogelijk te maken. AdZG wijst tezelfdertijd nadrukkelijk op de noodzaak op een nieuw onderzoek om alle schuldigen te identificeren.

De 14 beschuldigden van de moord op Ernest Manirumva werden veroordeeld door het hooggerechtshof van Bujumbura tot een gevangenisstraf gaande van 10 jaar tot levenslang. “Deze veroordeling is op geen enkel vlak voldoende voor de slachtoffers van deze misdaad, waaronder de NGO OLUCOME,” zegt Jean-Charles Paras, expert burgerlijke en politieke rechten bij AdZG. “We hopen dat het Burundese gerecht uiteindelijk de middelen zal voorzien om de volledige waarheid te achterhalen en dat ze zich werkelijk zal engageren in de strijd tegen de straffeloosheid van misdaden gepleegd tegen mensenrechtenverdedigers,” vervolgt hij. Er bestaat echter veel twijfel over de rol van elke beschuldigde. En in het bijzonder over de verantwoordelijkheid van andere personen die nooit ondervraagd of vervolgd werden.

Voor AdZG moesten een aantal belangrijke delen van de strafzaak opnieuw onderzocht worden. De advocaten van OLUCOME hebben herhaaldelijk gevraagd tijdens het proces dat er verder onderzoek zou worden verricht (hoorzittingen en DNA-onderzoek), maar deze vragen werden steeds geweigerd door het Parket en de rechtbank. De redenen hiervoor zijn nog steeds ongekend. Sterker nog, de uitspraak van 22 mei heeft plaatsgevonden in afwezigheid van alle partijen en hun advocaten en een gedetailleerde motivering werd tot op vandaag nog niet gecommuniceerd. “We wachten nog steeds op deze motivering zodat de burgerlijke partijen hun strategie om in beroep te gaan kunnen voorbereiden. Want wij zijn ervan overtuigd dat de echte daders en de personen die het bevel hiertoe hebben gegeven niet aan bod gekomen zijn tijdens het proces,” besluit Jean-Charles Paras.

Sinds het begin van het proces in juli 2010 (cf. foto) ondersteunt AdZG de verdediging van de burgerlijke partijen aan de zijde van een advocaat aangesteld door OLUCOME. Er was daarnaast een rechtstreekse interventie van Meester Alexis Deswaef van de Balie van Brussel, gesteund door een lid van de pool advocaten van AdZG in Burundi.

Ernest Manirumva werd vermoord teruggevonden op 9 april 2009 buiten zijn huis. OLUCOME focust zich al jaren op diepgaand onderzoek van verschillende gevallen van verduisteringen en corruptie door hoge autoriteiten van het land.