Geen slaven maar mensen: het doorbreken van het taboe rond mensenhandel in Tunesië

TunesiëEconomische, sociale en culturele rechtenEconomische, sociale en culturele rechtenNewsNews

Sinds enkele maanden, van Kef tot Sfax, komen honderden mensen in actie om Manel, Kayta, Morjena en Hamma te bevrijden. Deze vier paspoppen staan symbool voor de slachtoffers van mensenhandel, een wijdverspreid maar toch miskend fenomeen in Tunesië. ASF en haar partners hebben beslist om zich actief toe te leggen op dit taboe, om zo het bewustzijn en de praktijken te doen kenteren. Mensenhandel is de derde meest lucratieve georganiseerde misdaad ter wereld. Voor de slachtoffers is Tunesië zowel een land van oorsprong, van transit als van bestemming. Kinderen en migranten zonder rechtmatige status zijn bijzonder kwetsbaar voor gedwongen arbeid, uitbuiting in het huishouden of prostitutie. Een wet die een jaar geleden werd aangenomen verbiedt mensenhandel en voorziet strenge straffen. Bovendien werd begin 2017 een instantie ter bestrijding van mensenhandel opgezet. Maar de problematiek is het onderwerp van een streng sociaal taboe. De bevolking is slecht geïnformeerd over het onderwerp en over haar rechten en plichten, slachtoffers aarzelen om te getuigen, de mensenhandelpraktijken blijven bestaan. Sinds enkele maanden zorgen ASF en haar partners ervoor dat de mentaliteit verandert: “Door middel van de paspoppen (foto) confronteren we de Tunesische burgers met de lijdensweg die de slachtoffers van mensenhandel hebben afgelegd”, legt Nadia Ben Halim, Programmacoördinatrice bij ASF uit. Wanneer ze Manel (13 jaar, huisslaaf), Morjena (29 jaar, gedwongen om zich te prostitueren) of Hamma (6 jaar, bloemenverkoopster) zien, worden voorbijgangers en toeschouwers op het festival van Hammamet voor de keuze gesteld: “Bevrijd mij” of “Koop mij”. Ze ontvangen vervolgens een foto met een boodschap die hun keuze van commentaar voorziet.
© ASF
Wij informeren de bevolking over de realiteit van mensenhandel vandaag in Tunesië”, vult Nadia Ben Halim aan. “Wij leggen ook uit wat de straffen zijn voor mensen die schuldig worden bevonden aan mensenhandel in al zijn vormen. Deze kunnen gaan tot 10 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 dinars (ongeveer 18.000 euro). Wij nodigen mensen die getuige zijn van situaties van mensenhandel uit om deze bij de bevoegde autoriteiten aan te geven. Wij willen ook het bewustzijn en de praktijken in de Tunesische samenleving veranderen.” De sensibiliseringscampagne bestaat uit een interactieve installatie, spots op tv en radio en een Facebookapplicatie. Deze campagne heeft al grote weerklank gekregen in het land. Vandaag werd het filmpje al meer dan 100.000 keer bekeken en al meer dan 600 keer gedeeld op sociale netwerken. De campagne maakt deel uit van een tweejarig project van Advocaten Zonder Grenzen, het Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux en NOVACT, met de steun van de Europese Unie. Dit project streeft ernaar om te strijden tegen mensenhandel in Tunesië door middel van sensibilisering en advocacy, maar ook door het versterken van de capaciteiten van de betrokken actoren. #3bed_mouch_3abid #EndHumanTrafficking #30 juli, Werelddag tegen mensenhandel
Coverfoto © Afkart voor ASF