Gewezen bestuurder AdZG wordt Vredesvrouw

Op 11 december werd gewezen bestuurslid en actief lid van AdZG Anne Monseu gehuldigd in de Senaat. Samen met zeventien andere ”vredesvrouwen” werd ze geprezen voor haar inzet voor vrede, verzoening, vrouwenrechten en dialoog.

Anne Monseu is advocate bij de balie Brussel. Ze bestrijdt geweld op vrouwen en smeedt banden over de grenzen heen. Daarbij wil ze ervaringen uitwisselen en respect voor vrouwenrechten bevorderen. Dat is duidelijk via haar langdurige engagement voor AdZG.

Anne Monseu zet zich ook al 13 jaar in voor de goede werking van “la Maison des Femmes du Burundi”, een project dat een ontmoetingsplaats aanbiedt aan vrouwenorganisaties, slachtoffers van geweld helpt, vormingen geeft en microkredieten toekent.

Ook Advocaten Zonder Grenzen is actief in Burundi. Ze heeft er een permanente missie om bij te dragen tot een betere rechtstoegang voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en een betere juridische opvolging. AdZG concentreert zich hier op drie zaken: juridisch advies voor iedereen, sensibilisering van de bevolking en de versterking van de capaciteiten van de advocaten in Burundi.

De campagne Vredesvrouwen is een initiatief van de Vrouwenraad i.s.m. het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het Belgisch Platform NAP 1325.

We wensen Mevrouw Monseu dan ook te prijzen voor haar inzet! Proficiat!

Foto’s © Guy Goossens Sénat de Belgique

Meer foto’s van de ceremonie