Gezocht: pro bono juridische experts

CapaciteitsuitbouwPro bonoSteun ASF

Brussel, 2 augustus 2013 – Het International Legal Network (ILN) van Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) biedt advocaten de mogelijkheid om zich vrijwillig en onmiddellijk in te zetten voor kwetsbare bevolkingsgroepen die nood hebben aan wettelijke en juridische bijstand. Het ILN kan rekenen op 800 leden, maar heeft niettemin een tekort aan professionelen in gespecialiseerd rechtsdomeinen zoals internationaal strafrecht of de organisatie van rechtsbijstand.

Meester Julie Goffin is advocate bij de Franstalige balie van Brussel en is lid van het ILN. Ze koestert sinds lange tijd een grote interesse voor mensenrechten. “Mijn ouders zetten zich reeds in voor de mensenrechten. Als student-expert heb ik mijn steentje bijgedragen aan de onderhandelingen over de aanname van het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het Internationaal Gerechtshof. Dit vond plaats in 1998… in Rome,” herinnert ze zich. Nadien heeft Meester Goffin haar expertise versterkt op het vlak van vreemdelingenrecht, humanitair recht en vooral internationaal strafrecht. Daarnaast behoort ze ook tot het team advocaten dat in het Internationaal Gerechtshof een deel van de slachtoffers vertegenwoordigt in de dossiers Katanga en Ngudjolo, beiden beschuldigd van misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden in DR Congo.

ILN_webstory_inside_pic_GvM
Trainingssessie over internationaal strafrecht in Bukavu, juni 2013 © AdZG / G. Van Moortel

Het is dus vanzelfsprekend dat AdZG een beroep heeft gedaan op Julie Goffin om een trainingssessie te leiden over internationaal strafrecht en het systeem van het Statuut van Rome. Deze sessie, die plaatsvond te Bukavu (grenzend aan Rwanda) in juni j.l., beoogde een capaciteitsversterking van de advocaten die deel uitmaken van de AdZG pool in DR Congo, en dit met betrekking tot de professionele praktijk en juridische strategie. “Het is zeer belangrijk dat we de uitwisseling van ervaringen stimuleren tussen advocaten die bijstand leveren aan of als vertegenwoordigers optreden van mensen die het slachtoffers zijn geworden van ernstige mensenrechtenschendingen of van internationale misdaden. Tijdens deze 5 dagen durende vormingssessie heb ik gemerkt dat mijn Congolese collega’s sterk geëngageerd zijn in de strijd tegen straffeloosheid,” getuigt ze.

Het ILN, opgericht in 2010, benadrukt de belangrijke rol die internationale advocaten spelen bij hun collega’s die werkzaam zijn in landen waar de rechtsstaat niet vanzelfsprekend is. Vanwege AdZG’s toenemende activiteiten op het vlak van technische ondersteuning van advocaten, is het ILN snel uitgegroeid tot een waardevolle bron van expertise. “Sinds de oprichting van het ILN hebben haar leden niet minder dan 86 interventies uitgevoerd, wat neerkomt op 620 werkdagen. Hun inbreng heeft sterk bijgedragen tot de versterking van de professionele vaardigheden van de lokale actoren,” vertelt Catherine Lalonde, coördinatrice van het netwerk.

“We hebben echter nog altijd een gebrek aan leden met ervaring in domeinen zoals vertegenwoordiging in internationaal strafrecht, het internationaal kader over economische en sociale rechten en de behandeling van corruptiedossiers,” stelt Catherine Lalonde vast. “Er is eveneens een grote vraag naar magistraten, procureurs, professoren en kandidaten die ervaring hebben met het organiseren van rechtsbijstand.”

Na een sterke groeifase, staat het ILN nu voor een uitdaging: hoe tegemoet komen aan de noden zoals vastgesteld in het kader van AdZG projecten, opdat de meest kwetsbare groepen kunnen rekenen op efficiëntere en kwaliteitsvollere diensten? Julie Goffin vond haar vormingsmissie in Bukavu alvast een verrijking: “Of het nu in Congo is of elders, we kunnen een voorbeeld nemen aan de moed van onze collega’s, want het zijn zij die alle risico’s nemen. Het feit dat we onze competenties met hen delen, is een bewijs van solidariteit.”

Voor meer informatie over het ILN

Foto bovenaan: “Het feit dat we onze competenties met hen delen, is een bewijs van solidariteit.” Julie Goffin, advocate en lid van het ILN; Bukavu (DRC), 2013 © AdZG / G. Van Moortel