Inhechtenisneming van twee advocaten in Burundi

BoeroendiNews

Brussel, 28 juli 2011 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) is bezorgd over het in hechtenis nemen van twee Burundese advocaten in Bujumbara, waaronder de Stafhouder van de Orde der Advocaten. AdZG vindt dat de gronden van beide arrestaties op gespannen voet staan met de onafhankelijkheidsbeginselen en de vrije meningsuiting van de advocaat. AdZG, al meer dan tien jaar aanwezig in Burundi, doet een appel op Burundese autoriteiten om deze kernbeginselen te respecteren.

AdZG reageert op de inhechtenisneming op 15 juli 2011 van Advocate Suzanne Bukuru, ingeschreven bij de balie van Burundi, alsook de inhechtenisneming op 27 juli 2011 van de Stafhouder van de Orde der Advocaten in Burundi, Advocaat Isidore Rufyikiri. Ter herinnering, mevrouw Bukuru wordt verweten een interview te hebben gearrangeerd tussen haar cliënten – burgerlijke partijen in een lopend proces – en een televisiekanaal. Onmiddellijk na haar arrestatie heeft de Stafhouder publiekelijk geageerd tegen de autoriteiten. Hij verdedigde zijn medeadvocaat en noemde de beslissing willekeurig. Hierna werd hij opgeroepen door de Procureur-generaal en, op zijn beurt, in hechtenis genomen voor minachting van het hof.

Het duidt er sterk op dat deze twee advocaten in hechtenis genomen worden en beschuldigd worden omwille van activiteiten uitgevoerd in het kader van hun beroep. De beslissing van de juridische autoriteiten duidt op een schending van de onafhankelijkheidsbeginselen van de advocaat en het recht op vrije meningsuiting waarvan een advocaat moet kunnen genieten in het belang van zijn cliënten. Het recht op verdediging impliceert dat een advocaat zich vrij mag uitdrukken zonder enige beperking. De inhechtenisneming van de twee advocaten staat bijgevolg op gespannen voet met deze twee kernbeginselen.

 © SXC

AdZG, al meer dan tien jaar actief in Burundi, steunt de wederopbouw van een rechtsstaat en de administratie van justitie in het land. Als reactie op deze dubbele inhechtenisneming, nodigt ze de autoriteiten uitdrukkelijk uit hun positie over de opsluiting van de twee advocaten te herzien, in overeenstemming met de hierboven vermelde kernbeginselen.

AdZG roept de juridische autoriteiten van Burundi op om advocaten in het land vrij en onafhankelijk hun beroep te laten uitoefenen, zonder intimidatie, hinder of ongepaste inmenging – en in overeenstemming met het Internationaal Recht (Artikel 16 van de kernbeginselen inzake de rol van balies, aangenomen door de Verenigde Naties in 1990).

UPDATE: mevrouw Suzanne Bukuru werd op maandag 1 augustus voorlopig vrijgelaten. Op donderdag 4 augustus werden we geïnformeerd dat de Stafhouder, Advocaat Isidore Rufyikiri, eveneens voorlopig werd vrijgelaten.

 

Artikel 16 van de kernbeginselen inzake de rol van de balies (Havana, 1990 achtste Congres van de Verenigde Naties voor de misdaadpreventie en de behandeling van delinquenten):
"Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.”

 

Voor meer informatie over de permanente missie van AdZG in Burundi

Voor meer informatie over de activiteiten van ASF rond Article 16