Internationale justitie gaat iedereen aan

OegandaInternationale JustitieNews

Brussel, 10 december 2014 – Ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten brengt Advocaten Zonder Grenzen (ASF) onder de aandacht dat internationaal strafrecht een collectief feit is. Internationale misdaden treffen niet alleen de persoon die het slachtoffer is van mensenrechtenschendingen, maar ook zijn of haar gemeenschap, de advocaten, procureurs, rechters, de daders en de maatschappij. Onder het motto “Together for international justice” maakt de Crossroads-campagne van ASF duidelijk dat landen die uit een crisis of conflict komen hun toekomst opbouwen door de misdaden uit het verleden te verwerken.

In DR Congo, Colombia en Nepal bijvoorbeeld waren duizenden mannen en vrouwen slachtoffer geworden van zware mensenrechtenschendingen, die plaatsvonden in een klimaat van conflict of algemeen geweld. Bij internationale strafrechtzaken, zoals moorden, plunderingen, deportaties en seksueel geweld als oorlogswapen, zijn heel veel personen betrokken: de slachtoffers, de daders, de mensen van het gerecht, het maatschappelijk middenveld…

Ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten start ASF met een communicatiecampagne in het kader van een project dat bedoeld is om het Statuut van Rome (de juridische grondslag van het Internationaal Strafhof) te bevorderen. “We hebben dit project Crossroads genoemd omdat het internationaal strafrecht is DE plaats waar de levens van deze mannen en vrouwen elkaar raken”, zegt Hélène Luther-Caby, projectcoördinator bij ASF.

Het project loopt in zes landen, verspreid over drie continenten (Burundi, Colombia, DR Congo, Guatemala, Nepal en Oeganda). Elk van die landen is op zijn eigen niveau bezig met de opbouw van internationale justitie. Doel van het project is de rechtstoegang voor de zwaksten voor de nationale rechtbanken en gerechtshoven te ondersteunen, ongeacht of zij slachtoffer of dader zijn van internationale misdaden, met eerbied voor de rechtsregels en dan meer bepaald de rechtsregels voor een eerlijk proces en het recht op verdediging.

“Wat opvalt is dat er ondanks de geografische en culturele verschillen grote gelijkenissen zijn. De slachtoffers hebben bijvoorbeeld dikwijls dezelfde wens: erkenning van hun lijden. De rechtbanken kampen met dezelfde problemen, zoals onafhankelijk kunnen werken. Ook moeten de politieke hindernissen overwonnen worden om tot duurzame vrede te kunnen komen”, zegt Hélène Luther-Caby.

crossroads prDe website www.roadtojustice.eu vormt het hart van de campagne. Dat is de plek waar aan de hand van video’s die in elk land gemaakt zijn, de stemmen van de slachtoffers, de advocaten en de andere betrokkenen elkaar ontmoeten. De website geeft ook een beter inzicht in de situatie van elk land. Tot slot kunnen internetgebruikers via fora standpunten over internationale justitie uitwisselen en delen.

Op het internationale nieuwsstation Euronews wordt een tv-spot uitgezonden om die uitwisseling te bevorderen.

Het project Crossroads kwam in Colombia en Guatemala tot stand in samenwerking met ASF-Canada en in Nepal met INSEC. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie. De communicatiecampagne wordt ook ondersteund door de Britse regering (UK aid).

Voor meer info over Crossroads en getuigenissen: www.roadtojustice.eu.

Coverfoto © Local Voices/François van Lierde,2014