Nepalese advocaten binden mee de strijd aan tegen mensenhandel

NepalJuridische bijstandNews

Makawanpur, Nepal, 3 juni 2013 – De rechtstoegang verbeteren is cruciaal in de strijd tegen de straffeloosheid van mensenhandel in Nepal. Samen met haar partner-ngo, het Forum for Protection of People’s Rights (PPR), en de lokale balie organiseert Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) mobiele wetskinkels om dit wijdverspreide fenomeen te bestrijden. Dankzij deze mobiele centra voor rechtshulp wordt de bevolking bewust gemaakt van haar rechten en krijgen de mensen deskundig advies wanneer ze geconfronteerd worden met juridische problemen.

De laatste jaren is mensenhandel een steeds ernstiger probleem geworden in Nepal. Mannen, vrouwen en kinderen lopen het risico onder dwang ontvoerd, vervoerd en uitgebuit of verkocht te worden.

“Mensenhandel gebeurt meestal met het oog op orgaantransplantaties, huwelijken, prostitutie en huishoudelijke slavernij, meestal in het buitenland. India, Korea, Hongkong (*), China, Tibet (**) en de Golfstaten zijn de belangrijkste bestemmingen”, vertelt dhr. Mukunda Adhikari, districtscoördinator van PPR. Naar schatting 11.500 mensen werden in 2011 het slachtoffer van mensenhandel of pogingen daartoe – dubbel zoveel als in 2010. Elk jaar worden er 5.000 tot 7.000 vrouwen en meisjes door mensenhandelaars naar India vervoerd om er in de prostitutie te werken.

Om dit probleem aan te pakken, hebben de lokale balie van Makawanpur, PPR en AdZG beslist om mobiele wetswinkels te organiseren die zich specifiek bezighouden met mensenhandel.

Child trafficking in Nepal - attendees mobile clinicDe wetswinkels worden elke maand in drie steden georganiseerd en richten zich niet alleen op de getroffen bevolking, maar ook op vertegenwoordigers van de politie, vrouwengroepen, lokale organisaties en andere advocaten. Ze worden geleid door twee advocaten van de lokale balie. De eerste taak is de bewustmaking: er wordt toelichting gegeven bij juridische kwesties die in de lokale context relevant zijn of die door de deelnemers ter sprake gebracht worden, zoals mensenhandel, fundamentele rechten en rechten van de vrouw. Vervolgens wordt juridisch advies gegeven, bijvoorbeeld over de procedure om bij een geval van mensenhandel een klacht in te dienen. Als mensen vertegenwoordiging voor de rechtbank nodig hebben, worden ze verwezen naar de lokale balie, waar ze gratis rechtsbijstand krijgen.

Onlangs kreeg dit specifieke initiatief in Hativa de steun van een districtsrechter, dhr. Tek Narayan Kunwar, die zijn medewerking verleende en met de aanwezigen praatte. “In de strijd tegen mensenhandel worden we met verschillende uitdagingen geconfronteerd”, zei hij. “De onderliggende oorzaken ervan verschillen van slachtoffer tot slachtoffer; gaande van armoede en werkloosheid tot discriminatie en straffeloosheid. Die complexiteit zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om mensenhandel aan te pakken”.

Dhr. Gopi Parajuli, hoofd van de AdZG-missie in Nepal: “Door de mobiele wetswinkels te steunen, dragen we bij tot het verbeteren van de rechtstoegang in Nepal en tot het bestrijden van de straffeloosheid.”

(*)(**) respectivelijk speciale administratieve regio en autonome regio van China 

Districtsrechter praatte met de aanwezigen © AdZG
Districtsrechter praatte met de aanwezigen © AdZG
Cover picture © Kate Holt/IRIN