Over ons

ASF ten dienste van de meest kwetsbaren

Bevolkingen in afwachting van rechtvaardigheid

ASF treedt in actie in landen waar Mensenrechten met voeten worden getreden, waar politieke gewelddadigheid en gewapende conflicten heersen en waar de regels van het recht niet worden toegepast. Het recht is in deze landen maar al te vaak willekeurig en garandeert geen veiligheid voor de burgers. De lokale rechtsmacht biedt geen afdoende antwoord op de conflicten waardoor de ontgoochelde bevolking steeds vaker dreigt terug te vallen op het eigen recht, waarbij de wet van de sterkste of de rijkste overwint en bijdraagt tot een klimaat van geweld. De behoefte aan recht is groot voor deze bevolkingsgroepen. Hun rechtssystemen kunnen of willen geen doeltreffend antwoord bieden op de verwachtingen van de burgers en de eerbiediging van Mensenrechten.