ASF ten dienste van de meest kwetsbaren

Bevolkingen in afwachting van rechtvaardigheid

ASF treedt in actie in landen waar Mensenrechten met voeten worden getreden, waar politieke gewelddadigheid en gewapende conflicten heersen en waar de regels van het recht niet worden toegepast. Het recht is in deze landen maar al te vaak willekeurig en garandeert geen veiligheid voor de burgers. De lokale rechtsmacht biedt geen afdoende antwoord op de conflicten waardoor de ontgoochelde bevolking steeds vaker dreigt terug te vallen op het eigen recht, waarbij de wet van de sterkste of de rijkste overwint en bijdraagt tot een klimaat van geweld. De behoefte aan recht is groot voor deze bevolkingsgroepen. Hun rechtssystemen kunnen of willen geen doeltreffend antwoord bieden op de verwachtingen van de burgers en de eerbiediging van Mensenrechten.

  • Het recht is ontoegankelijk voor de meest kwetsbare groepen en/of personen – zij kennen hun rechten niet en kunnen er ook geen aanspraak op maken.
  • De graad van onafhankelijkheid van het rechtssysteem is onvoldoende en vertoont lacunes op wetgevend en procedureel vlak.
  • De acteurs van het gerechtelijk kader (advocaten, rechters, magistraten, enz.) zijn onvoldoende gevormd en worden beperkt in het uitoefenen van hun functies.
  • Het ontbreekt de gerechtelijke diensten aan materiële middelen.