Overwinning voor 311 Tunesische arbeidsters

TunesiëEconomische, sociale en culturele rechtenNews

Tunis/Monastir, 16 juni 2014 – Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) is tevreden over de recente arresten van de rechtbank van eerste aanleg in Monastir, waarbij vijf vennootschappen veroordeeld werden tot de betaling van een schadevergoeding aan 311 werkneemsters die in 2013 onrechtmatig ontslagen werden. Dit vonnis maakt duidelijk dat alle werkgevers die in Tunesië actief zijn, inclusief de multinationals die in het land gevestigd zijn, verplicht zijn om de werknemersrechten te eerbiedigen.

Op 5 juni 2014 werden de vijf Tunesische vennootschappen (SUNCO, THT, JJ Fashion, Liatex en JBG), die behoren tot de Belgische textielgroep Jacques Bruynooghe Global (JBG), door de rechtbank van eerste aanleg in Monastir veroordeeld wegens de niet-naleving van de sociale wetgeving.

311 arbeidsters die in 2013 onrechtmatig ontslagen werden, hadden een klacht ingediend tegen de fabrieken waar zij tewerkgesteld waren. Ze werden in het gelijk gesteld en kregen zowat de volledige schadevergoeding toegewezen waarop zij recht hadden: achterstallige lonen, premies en vergoedingen voor misbruik van het ontslagrecht voor een totaalbedrag van meer dan vier miljoen Tunesische dinar, wat overeenkomt met ongeveer 1,8 miljoen euro.

De werkneemsters werden in deze zaak bijgestaan door meester Charfeddine Kellil, die handelde in opdracht van AdZG in het kader van de verdediging van de economische en sociale rechten van kwetsbare personen in de regio’s Monastir en het mijnbekken van Gafsa. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd in partnerschap met het Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES).

De rechtbank erkende de onrechtmatigheid van het ontslag door een vennootschap die zichzelf failliet had verklaard. Deze rechterlijke beslissing moet om twee redenen worden toegejuicht: ze veroordeelt vennootschappen die tot een buitenlandse groep behoren en er wordt een grote schadeloosstelling gevorderd. “Het is dus een sterk signaal naar de werkgevers uit de (nationale en buitenlandse) textielsector: de economische en sociale werknemersrechten, de sociale wetgeving en het Wetboek van Commerce moeten nageleefd worden”, zegt Mr. Kellil.

Meer in het algemeen geven dergelijke vonnissen hoop aan duizenden arbeidsters die afkomstig zijn uit de armste streken van Tunesië. “De bescherming en effectiviteit van de mensenrechten moeten gewaarborgd zijn. Deze zaak toont aan dat de rechtstoegang zeer belangrijk is om rechten te laten gelden”, zegt Martin Causin, hoofd van de AdZG missie in Tunesië.

“De uitdaging is nu ervoor te zorgen dat deze veroordelingen geen dode letter blijven en dat ondanks het faillissement van de betrokken vennootschappen de vergoedingen toch uitbetaald worden”, zegt M. Causin.

Volgens een studie van het FTDES hebben tussen 2007 en 2012 87 textielfabrieken in de regio van Monastir de deuren moeten sluiten, waardoor 4.500 banen verloren gingen. Laaggeschoolde vrouwen zijn hiervan het grootste slachtoffer: acht op de tien zijn werkloos. Deze situatie verergert hun precaire toestand en maakt het voor duizenden gezinnen moeilijker om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Foto : « Jacques (Bruynooghe) beweert in faillissement te zijn om zo zijn arbeisters to kunnen onslaan », aldus dit bord tijdens een betoging in Ksar Hellal in juli 2013 © FTDES – A. Allagui