Betere toegang tot preventie- en behandelingsdiensten en de mensenrechten van sleutelgroepen in Tunesië

Tunesië

  • Doel: Bijdragen aan de strijd tegen alle vormen van geweld en discriminatie van sleutelgroepen (IDU’s, TS, MSM, trans, migranten‧e‧s, detu‧s‧s) en PLHIV in Tunesië.
  • Activiteiten:
    • De wettelijke en burgerlijke zelfredzaamheid van kwetsbare groepen wordt versterkt door passende mechanismen voor toegang tot de wet en het recht.
    • De capaciteiten van advocaten, maatschappelijke organisaties, maatschappelijk werkers en mensen die betrokken zijn bij het strafrechtelijk systeem worden versterkt om zorg te verlenen aan sleutelgroepen.
    • Politieke besluitvormers zijn zich bewust van de noodzaak om beleid te implementeren om sleutelpopulaties te beschermen en te verzorgen.
  • Begroting: 798 389,18 $
  • Duur: 3 jaar (Januari 2022 > December 2024)