Recht FM in Nepal

NepalJuridische bijstandNews

Kathmandu, 27 november 2013 – Hoe zorg je ervoor dat mensen hun rechten kennen als een groot deel van de bevolking arm en analfabeet is, en in afgelegen plattelandsgebieden woont? In Nepal is de gemeenschapsradio het ideale medium om mensen bewust te maken van hun rechten en informatie te verspreiden. Daarom zendt AdZG radiojingles en praatprogramma’s uit over onderwerpen zoals genderrechten, reproductieve rechten, kinderrechten en antidiscriminatiewetgeving. Hartverscheurende verhalen en juridische discussies in de ether.

De talrijke wetten die de sociale en economische uitsluiting en discriminatie van gemarginaliseerde groepen in Nepal moeten aanpakken, staan in schril contrast met de reële situatie ter plaatse. Aangezien 30% van de bevolking extreem arm is en nooit heeft leren lezen of schrijven, en vier op de vijf mensen in afgelegen plattelandsgebieden wonen, kunnen de meeste mensen niet meewerken aan de politieke omvorming van het land of hebben ze geen toegang tot rechtsorganen.

Advocaat Hari Prasad Adhikari host een tweemaandelijks praatprogramma op Radio Jockey © ASF.
Advocaat Hari Prasad Adhikari host een tweemaandelijks praatprogramma op Radio Jockey © ASF.

In nauwe samenwerking met de Nepalese Balie en vijf lokale balies* zendt AdZG radiojingles en praatprogramma’s uit om informatie te verspreiden onder de bevolking en hen bewust te maken van hun rechten. “De gemeenschapsradio is het communicatiemedium waarin de mensen het meeste vertrouwen stellen”, vertelt Biswo Jit Khadka, Nationaal programmaverantwoordelijke van AdZG. “Via de gemeenschapsradio lichten we de mensen in over de centra en diensten voor juridische bijstand in de districten, maar ze kunnen ons ook bellen met vragen over hun persoonlijke situatie. Volgens onze schatting luisteren er in elk district ongeveer 30.000 mensen naar ons programma.” Van de 1277 zaken die sinds 2011 geregistreerd werden in de centra voor juridische bijstand van AdZG en de Nepalese Balie, waren er 300 rechtstreeks het gevolg van een radioprogramma.

Advocaat Hari Prasad Adhikari (zie foto), een rechtsbijstandsadvocaat uit het district Kaski, heeft een tweemaandelijks praatprogramma op Radio Jockey: “Het programma is voor advocaten, juridische actoren en het publiek een efficiënt platform om te praten over de mogelijkheden en beperkingen wat de rechtstoegang betreft. We beantwoorden telefoontjes, meestal van dorpelingen die vertellen over de problemen waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden: huiselijk geweld, discriminatie op grond van kaste en onreinheid, grondrechten enz. Hun verhalen zijn hartverscheurend. We zetten dan ook altijd alles op alles en gebruiken al onze middelen om oplossingen te vinden. Terwijl we de juridische problemen van één radiogast uit een afgelegen dorp bespreken, helpen we ook alle andere luisteraars die met dezelfde problemen geconfronteerd worden.”

Nepalese wetten zijn soms dubbelzinnig en moeilijk te begrijpen voor mensen die niet vertrouwd zijn met juridische formuleringen en vaktaal. Het is niet altijd makkelijk om de echte inhoud van de wet te begrijpen. “In die gevallen is de gemeenschapsradio een belangrijk instrument om de bevolking te betrekken bij discussies over wetten en ontwikkelingen die een invloed hebben op hun leven en het leven in hun gemeenschap“, besluit Biswo Jit Khadka.

* in Kanchanpur, Kaski, Makawanpur, Morang en Rupandehi

ASF projecten in Nepal worden gefinancierd met de steun van de Belgische en Britse overhead.

Foto bovenaan: De dorpelingen van het Kaski District (Centraal Nepal) luisteren naar het radioprogramma van AdZG © AdZG.