Tunesië: “alarmbel” rond wetsontwerp over de veiligheid

TunesiëNewsVrijheid van meningsuiting

Tunis, 13 mei 2015 – Advocaten Zonder Grenzen (ASF) en een twaalftal andere internationale niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties luiden de alarmbel over de risico’s die verbonden zijn aan de goedkeuring van een wetsontwerp over de veiligheid. De tekst die ingediend werd bij het Tunesische parlement heeft betrekking op het staatsgeheim en het “denigreren” van de veiligheidstroepen. Sommige bepalingen daarvan vormen een bedreiging voor de vrije meningsuiting. ASF vraagt om het ontwerp in overeenstemming te brengen met de internationale standaarden en de Tunesische grondwet.

Na de aanval op het Bardomuseum in Tunis op 18 maart 2015, legde de regering in april 2015 een controversieel wetsontwerp voor aan het parlement over het bestraffen van aanvallen op de strijdkrachten.

De veiligheidssituatie in het land werd de voorbije maanden weliswaar ondermijnd door een reeks bloedige aanslagen, waarbij zowel burgers als militairen om het leven kwamen. Maar na onderzoek van de wettekst vrezen de internationale ngo’s dat een aantal bepalingen een inbreuk vormt op de vrije meningsuiting en de straffeloosheid van de veiligheidstroepen in de hand werkt.

“Die bepalingen, zoals de invoering van het misdrijf ‘denigreren van de politiediensten en andere veiligheidstroepen’, zijn zorgwekkend. Ze maken het mogelijk om het gedrag van journalisten, klokkenluiders, mensenrechtenactivisten en andere personen die de politie bekritiseren, strafbaar te stellen”, zegt Antonio Manganella, hoofd van de missie van ASF in Tunesië. “De tekst zoals die nu voorligt, geeft de veiligheidstroepen ook het recht om dodelijk geweld te gebruiken ook als dat niet strikt noodzakelijk is om mensenlevens te beschermen”, aldus nog Manganella.

Net als de andere ngo’s, meent ASF dat de tekst absoluut gewijzigd moet worden om verenigbaar te zijn met de internationale mensenrechtenstandaarden en met de Tunesische grondwet. De Tunesische veiligheidstroepen moeten weliswaar in staat zijn om de bevolking te beschermen tegen mogelijke aanvallen, maar dan wel met inachtneming van de mensenrechten. Daarom moeten de internationale standaarden, zoals de basisprincipes van de Verenigde Naties over het gebruik van geweld en het inzetten van vuurwapens door politiediensten, worden nageleefd.

“Als de regering de tekst in zijn huidige versie niet intrekt, roepen wij de volksvertegenwoordigers op om hem grondig te wijzigen tijdens het parlementaire debat”, zegt het hoofd van de missie van ASF in Tunis.

De oproep van ASF past in een brede mobilisatie van het nationaal en internationaal maatschappelijk middenveld. De Tunesische organisaties, waarvan sommige partners zijn van ASF, hebben zich ook onlangs tegen het wetsontwerp uitgesproken.

Het debat over dit wetsontwerp vindt plaats in een bijzondere politieke context. Na de democratische verkiezingen van eind 2014 – de tweede sinds de revolutie van 2011 – moet de nieuwe regering zich volledig concentreren op de uitvoering van de constitutionele verworvenheden. Die zijn bedoeld om de vrijheid te waarborgen en de burgerrechten te beschermen tegen het misbruik dat het handelsmerk was van het Ben Ali-regime.

Persbericht (Engelse en arabische versies) van ASF en Amnesty International, Article 19, Action of Christians Against Torture, Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme, Internationale Federatie voor de Rechten van de Mens, Human Rights Watch, International Commission of Jurists, International Media Support, Wereldorganisatie tegen foltering, Oxfam, Verslaggevers zonder grenzen en The Carter Center.

Coverfoto © Haifa Gebs/ASF/Maart 2015