april 26, 2011

Van de Balie van Brussel naar de Rechtbank te Haïfa

Meester Maryse Alié is advocate aan de Balie van Brussel en lid van het International Legal Network van AdZG. In dit kader heeft zij deelgenomen aan verschillende gerechtelijke waarnemingsmissies in het emblematisch proces van Rachel Corrie in Haïfa (Israël), en heeft ze vormingsessies geleid in Burundi over de rol van de advocaat in de preventie van het misdrijf van foltering.

Meester Alié, wat was uw motivatie om u te engageren in het International Legal Network van AdZG?

Na mijn rechtenstudies, heb ik een Master in ontwikkelingssamenwerking behaald, met de optie vergelijkend recht, en ook een Master in de mensenrechten. Ik heb vervolgens voor verschillende internationale organisaties gewerkt, waaronder verschillende jaren voor het Bureau van het Hoog Commissariaat voor Rechten van de Mens in Cambodja en tevens voor het International Strafhof. Als advocate in Brussel leek het me heel natuurlijk om mij te engageren in de werking van Advocaten Zonder Grenzen en in te gaan op de vraag om het ILN te vervoegen.

Waaruit bestaat uw tussenkomst concreet?

De opleiding in Burundi bestond uit een seminarie van verschillende dagen. We hebben dit project voorbereid met verschillende Brusselse confraters, om onze ervaringen te delen met een groep Congolese, Rwandese en Burundese advocaten die voor de gelegenheid in Bujumbura waren samengekomen.

Het doel was het werk van deze advocaten te verbeteren in de zaken rond foltering die AdZG hen toevertrouwt in hun respectievelijke landen. We hebben modules ontwikkeld met activiteiten en praktische oefeningen, alsook bedenkingen rond de constitutieve elementen van foltering, het opstellen van klachten, het ontwikkelen van conclusies, verdedigingstrategieën, de voorbereiding van het pleidooi, etc.

In het proces Rachel Corrie t. het Israëlische Ministerie van defensie willen we de gerechtelijke waarneming van het proces dat aan de gang is voor de rechtbank in het district van Haïfa waarborgen, via missies ter plaatse of via een opvolging vanop afstand. Ik werk samen met een Ierse jurist, specialist in de thematiek van mensenrechten in de context van Israël en Palestina.

Uiteraard brengt ons werk juridische analyses en het opstellen van gedetailleerde rapporten voor AdZG met zich mee. Deze tussenkomst, hoewel complex en delicaat van aard, is bijzonder interessant gezien de inzet van het proces en de juridische vragen die het met zich meebrengt.

Wat hebt u uit deze ervaringen geleerd?

Enorm veel! Het zijn vooreerst menselijke ervaringen die toelaten andere confraters te ontmoeten, zowel in Brussel als op het terrein, zonder daarbij de heel dynamische staf van AdZG te vergeten! Ook al zijn er altijd uitdagingen (en misschien net dankzij deze uitdagingen), toch is het werken in het kader van internationale uitwisseling heel verrijkend. Enkele van de vele positieve aspecten zijn: de confrontatie met andere rechtssystemen, het delen van ervaringen, van culturen, van projecten, veel moeilijkheden en hindernissen ook… zonder de momenten van humor te vergeten!

Natuurlijk moet men elke mensenrecht-isme of neocolonialistisch gedrag vermijden en men moet best niet naïef zijn: dit werk is slecht een druppel water in de oceaan… maar het engagement is de moeite waard!

Is uw engagement voor ILN verenigbaar met uw praktijk als advocaat in België ?

Ja helemaal! Natuurlijk zijn er aanpassingen nodig wat zittingen betreft, maar de missies zijn meestal relatief kort wat geen al te grote organisatorische problemen met zich meebrengt. Bovendien kan een deel van het werk in Brussel gebeuren (feitelijk en juridisch onderzoek, analyses, het opstellen van rapporten, etc.)… en indien het voor sommige confraters moeilijk zou zijn om op missie te vertrekken, is het altijd mogelijk om zich te engageren voor activiteiten die geen verplaatsing naar het buitenland vergen.

Voor meer informatie over het International Legal Network van AdZG

 

Partager

Ook te lezen

Congolese civil society alarmed by the lifting of the moratorium on the death penalty

ExPEERience Talk #14 - Hoe kunnen we het recht op land en natuurlijke hulpbronnen van inheemse volkeren beschermen? Analyse van de koolstofindustrie in Kenia

De toegang tot rechtsmiddelen in de mijnbouwindustrie van Tanzania verbeteren