Voor een betere hulpverlening aan jongeren in Tsjaad

TsjaadKinderrechtenNews

N’Djamena, Tsjaad – 21 augustus 2012. Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) lanceerde in samenwerking met de lokale NGO APLFT (Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad/ Vereniging voor de Promotie van de Fundamentele Vrijheden in Tsjaad) een project om de jeugdzorg te verbeteren in N’Djamena. Dit project zal de capaciteiten versterken van de verschillende actoren in de sociale en juridische keten die betrokken zijn bij deze problematiek.

Ten gevolge van de verschillende oorlogen en politieke onrusten die tot 2008 plaatsvonden, is Tsjaad aan een volledige heropbouw bezig. De moeilijkheden zijn talrijk, en zeker op sociaal vlak. Hulpverlening aan de jongeren in het bijzonder staat voor heel wat uitdagingen: de staatsstructuren zijn niet operationeel; de ouders, die vaak in armoede leven, ontvangen geen steun voor de opvoeding van hun kinderen; de sociale en/of juridische diensten zijn inefficiënt en hebben een groot tekort aan de nodige middelen.

Noord Oost Tsjaad, bij de grens van Noord Darfoer, 2008 © Michael Von Bergen

De eerste slachtoffers van deze situatie zijn de kinderen. Velen zijn achtergelaten of verwaarloosd. “Ontelbare minderjarigen zijn onderhevig aan ondervoeding en aan de ergste vormen van uitbuiting” getuigt Coralie de Lhoneux, experte van AdZG in Tsjaad. “Er wordt geen enkele maatregel getroffen door de overheid om de minderjarige te helpen of om diegene die kinderen misbruiken te berechten. Minderjarigen in conflict met de wet worden regelmatig naar de gevangenis gestuurd, zonder een kans op een consultatie met een advocaat. Zij blijven in langdurige voorlopige hechtenis of ondergaan zware sancties, gemengd met volwassenen en in een onaangepaste omgeving. Zij genieten van geen enkele begeleidende maatregel en krijgen geen onderwijs, wat onmisbaar is voor hun re-integratie.

Ondanks de officiële verklaringen, blijft de zorg voor minderjarigen problematisch.

Sinds een aantal jaar en met beperkte middelen, springen de NGO’s bij om sociale en juridische hulp te verlenen aan kwetsbare bevolkingsgroepen.

Gefinancierd door de Europese Unie, is het project van AdZG van start gegaan in april 2012 door opleidingen te verlenen in de jeugdopvangcentra, aan de NGO’s die rechtsbijstand bieden en aan de juristen van APLFT.

Hierbij aansluitend, zal een team van advocaten dat instaat voor het bijstaan en verdedigen van de minderjarigen die in conflict zijn met de wet, door  AdZG gecoached worden.  Diezelfde advocaten nemen deel aan de uitwisselingsprogramma’s met de magistraten om zo de algemene controle van het jeugdrecht te verbeteren.

De sensibiliseringscampagnes voor het grote publiek en die van de traditionele chefs en de politie worden gelijk georganiseerd.

Tenslotte pleit AdZG bij de verantwoordelijke ministers voor een versterking en ondersteuning van de kinderzorg, om zo een efficiënte hulp te bekomen voor minderjarigen in problemen met de wet.

“De centra voor jeugdzorg, NGO’s die juridische hulp bieden, maatschappelijke assistenten, kinderrechters, advocaten, overheidsinstanties, politie, traditionele chefs… iedereen moet samenwerken. Het succes van het project hangt af van een functionele samenwerking tussen alle betrokken partijen”, verduidelijkt Coralie de Lhoneux

Onze actie draagt ook bij tot het respecteren van de nationale en internationale wetgeving. Zelfs als zij soms onvolledig is, moet de wetgeving de basis bieden voor alle beslissingen. Haar concrete handhaving en de bewustmaking bij het publiek zullen de eerste stappen zijn in een lang proces van ondersteuning aan de sociale en juridische minderjarigen in Tsjaad. Hun rechten en hun welzijn moeten nadrukkelijk gerespecteerd worden.” concludeert Coralie de Lhoneux.

Cover foto: Tsjaad 2012 © Tom Stevens