Voor een toegankelijkere justitie in Oost-Congo

Congo (de Democratische Republiek)Juridische bijstandNews

Goma, 19 maart 2014 – De kwetsbare bevolkingsgroepen uit het Oosten van de DR Congo kunnen genieten van gratis juridische bijstand dankzij een nieuwe samenwerking tussen de lokale Balies en Advocaten Zonder Grenzen (AdZG). Concreet worden de gratis juridische diensten die door de Balies georganiseerd worden gedynamiseerd om het gerecht en de rechthebbenden dichter bij elkaar te brengen en om een terugkeer naar duurzame vrede te bewerkstelligen.

Hélène Trachez van AdZG en de stafhouder van Kisangani engageren zich voor meer gratis juridische hulp © AdZG - M. Causin
Hélène Trachez van AdZG en de stafhouder van Kisangani engageren zich voor meer gratis juridische hulp © AdZG – M. Causin

Het Bureau voor Gratis Consultaties (BCG), dat beheerd wordt door de Balie, heeft als missie het aanbieden van gratis diensten voor juridische bijstand aan rechthebbenden in kwetsbare situaties, zoals vrouwen, minderjarigen of mensen in voorlopige hechtenis.

Volgens de Congolese wetgeving moeten de Balies uit de verschillende provincies een BCG organiseren. Voor de komst van AdZG was het Oosten van het land echter heel behoeftig: er was slechts één enkele BCG operationeel in de provincie Zuid-Kivu voor een geschatte bevolking van vier miljoen mensen, en er werd geen enkele dienstverlening aangeboden, noch in Noord-Kivu, noch in het district Ituri. Zelfs al zijn ze operationeel, dan nog kennen de BCG’s enorme moeilijkheden bij het organiseren van deze hulp doordat de Congolese staat hen geen middelen ter beschikking stelt.

Sinds oktober 2013 begint deze situatie te veranderen dankzij de technische en financiële steun van AdZG aan het BCG van de steden Bukavu, Goma en Bunia in het kader van het hulpprogramma “Uhaki Safi” voor de versterking van justitie in het oosten van de DRC. “Onze steun verzekert een betere toegang tot het gerecht voor de Congolese bevolking in zijn geheel, en meer specifiek mensen in kwetsbare situaties, zowel in de steden als in meer afgelegen dorpen”, verklaart Hélène Trachez, Missiehoofd van AdZG in Goma.

Bovendien kan elke persoon in de BCG’s ondersteunt door AdZG een advocaat ontmoeten die luistert, de wet uitlegt en kwaliteitsvol juridisch advies verleent. “Onze teams organiseren opleidingen voor advocaten om hun luistervaardigheden, de kwaliteit van hun advies en hun vaardigheden in technieken zoals bemiddeling te verbeteren. Dankzij laatstgenoemde kunnen dagelijkse conflicten, zoals conflicten over grond en kleine geschillen over burgerlijke materie, opgelost worden zonder voor een rechter te moeten komen”, verduidelijkt Hélène Trachez.

Voor de leden van de verschillende betrokken Balies is de steun aan de BCG’s heel belangrijk. “Het opzetten van een BCG in een grote stad in Ituri zal de toegang tot het gerecht en de gratis juridische begeleiding van een kwetsbare en een door jaren van conflict geteisterde arme bevolking vergemakkelijken.”, verheugt de stafhouder van Kisangani, Meester François Alauwa, zich. “Dankzij deze samenwerking zullen er juridische karavanen op het plattenland zijn, alsook advies en assistentie in de drie gevangenissen van het district.”

Het programma “Uhaki Safi”, dat “eerlijk recht” betekent in het Swahili, werd opgericht met de steun van de Europese Unie en Belgische en Zweedse bijdragen. Ze ondersteunen de BCG’s in de provincies Zuid-Kivu, Noord-Kivu en het district Ituri in de Evenaarsprovincie, zones die in de loop der jaren verwoest zijn door geweld en onveiligheid. Vandaag hebben al 1.010 personen gebruik kunnen maken van gratis juridische bijstand dankzij dit project.

Hoofdfoto: In het Bureau voor gratis consultaties assisteren advocaten vaak vrouwen bij hun dagdagelijkse conflicten, Bukavu © AdZG – G. Van Moortel