Waarom is gerechtigheid grenzeloos?

AndereEconomische, sociale en culturele rechtenInternationale JustitieJuridische bijstandMensenrechtenverdedigersNews

Brussel, 15 november 2013 – Wie kan deze vraag beter beantwoorden dan Federica, Bahia of Gilles? Deze missiehoofden en projectcoördinator van Advocaten Zonder Grenzen (AdZG), werkzaam in Tunesië, het oosten van de DR Congo en Tanzania, waren de voorbije tien dagen uitzonderlijk op de zetel in Brussel voor een reeks intensieve trainingssessies en vergaderingen. Samen met hun andere collega’s actief op het terrein, deelden ze hun visie op wat aan de kern ligt van AdZG’s mandaat: de verdediging van de mensenrechten.

“Gerechtigheid is grenzeloos omdat rechtspraak, waar ook ter wereld, de meeste kwetsbare groepen moet bereiken,” stellen Katia Urteaga Villanueva en Federica Riccardi, missiehoofden in respectievelijk Burundi en Tunesië.

Semaine CM2
Gerechtigheid moet de meest kwetsbare groepen bereiken, zoals vrouwen in Nepal © AdZG/S.Stanton

“Het is onrecht dat grenzeloos is,” vult Hélène Trachez, missiehoofd in DR Congo, aan. “Het volstaat om te kijken naar de internationale misdaden die begaan worden in het oosten van het land: verkrachting, plundering, moord, … De strijd tegen deze misdaden moet ook internationaal zijn, ze mag niet stoppen aan de landsgrenzen. Internationale justitie is per definitie de verantwoordelijk van alle Staten samen en niet van één enkele Staat.”

“De kwestie van grenzen heeft ook betrekking op de advocaten en andere mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden in de uitvoering van hun beroep. Ze hebben nood aan bescherming, waardoor ze soms tijdelijk ondergebracht moeten worden in het buitenland,” vertelt Gilles Durdu, coördinator van het project rond mensenrechtenverdedigers in vijf Centraal- en Oost-Afrikaanse landen.

Bahia Zrikem, AdZG-vertegenwoordigster in de Congolese hoofdstad, meent dat “grenzen niet enkel geografisch zijn. Gerechtigheid moet ook andere grenzen overstijgen, zowel politiek, sociaal, economisch, cultureel, religieus als identitair. Iedereen ter wereld heeft recht op een gelijkwaardige rechtstoegang.” Céline Lemmel, missiehoofd in Oeganda (a.i.) bevestigt: “Wie we ook zijn en waar we ons ook bevinden, we hebben allemaal dezelfde rechten en we hebben allen recht op dezelfde rechtstoegang, zonder daarbij het slachtoffer te worden van discriminatie. Het is via het rechtssysteem dat we de uitoefening van onze fundamentele rechten garanderen.”

“Dit laatste punt is essentieel opdat mensen hun eigen keuzes kunnen maken en hun leven kunnen leiden zoals ze zelf willen,” besluit Miriam Chinnappa, regionaal vertegenwoordigster in Azië. “Eén van de manieren om dit te bereiken is door rechtstoegang te verzekeren. Dit versterkt de mogelijkheden van de bevolking om machtsverhoudingen, discriminatie en uitsluiting aan te kaarten. Bijgevolg kunnen mensen hun toegang tot concrete assets, zoals een woning of een stuk grond, veilig stellen en kunnen ze armoede bestrijden en mogelijkheden creëren om hun levenssituatie te verbeteren.”

Foto bovenaan: De missiehoofden van AdZG zakten af naar Brussel voor een reeks intensieve vormingen © AdZG