ASF in Oeganda

Kantoor: Kampala Oprichtingsdatum: December 2007 Team: 15 medewerkers Contact: oug-cp2@asf.be - Telephone +256 75 09 39 349

Context

Oeganda heeft in de jaren 1970 en ‘80 geleden onder meedogenloze dictaturen, militaire staatsgrepen en een bloedige burgeroorlog. Sinds 2008 is de veiligheidssituatie in het land gestabiliseerd na vredesgesprekken tussen de Oegandese autoriteiten en de rebellengroep Lord’s Resistance Army (Verzetsleger van de Heer of LRA), die sinds 1988 actief is in Noord-Oeganda. Het LRA blijft echter een destabiliserende factor op regionaal niveau omdat het sporadisch aanvallen blijft uitvoeren in de buurlanden.

Ernstige schendingen van de mensenrechten blijven schering en inslag in Oeganda en er moeten nog veel inspanningen worden geleverd opdat de rechtsstaat wordt gerespecteerd. Een groot deel van de bevolking heeft nog steeds slechts in beperkte mate toegang tot het formele rechtssysteem. Dat is grotendeels te wijten aan geografische isolatie, armoede en een gebrek aan kennis van het rechtssysteem.

Tot de vele uitdagingen behoren onder andere het internationaal strafrecht, de schending van burgerlijke vrijheden, de omstandigheden waarin gevangenen worden opgesloten, de overbevolking in de gevangenissen, onwettige langdurige voorhechtenis en de schending van nationale wetten en internationale normen door juridische actoren (politie, advocaten en rechters).

Plattelandsgemeenschappen in Noord-Uganda worden bewustgemaakt van overgangsjustitie

Projecten

Versterking van het maatschappelijk middenveld voor inclusieve ontwikkeling

Fianciering : Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Looptijd : 5 jaar (januari 2022 > december 2026)

Bescherming van Grondwettelijke en Procedurele Rechten door Toegang tot Rechtspraak

Fianciering : Oostenrijks Ontwikkelingsagentschap
Looptijd : 3 jaar (november 2022 > october 2026)

From Access to Equality (FATE); een betere toegang tot justitie voor vrouwen in Oeganda

Fianciering : de Ambassade van het Koninkrijk Nederland
Looptijd : 4 jaar (april 2021 > maart 2025)

Publicaties

juli 7, 2023

Jaarverslag 2022

maart 9, 2023

(Engels) Persbericht - Een oproep tot verscherpt due diligence-onderzoek bij olie- en gasontwikkelingsoperaties in Oeganda

Study protection of procedural rights Uganda

januari 17, 2023

(Engels) Studie - Bescherming van de grondwettelijke rechten van gedetineerden in voorhechtenis door middel van toegang tot justitie in Oeganda

juli 19, 2022

Jaarverslag 2021

Nieuws

september 27, 2023

Het regionale kantoor van AdZG in Oost-Afrika

De laatste jaren koos ASF geleidelijk aan voor een meer doorgedreven regionale aanpak voor haar activiteiten in Oost-Afrika. In 2021 werd een regionaal kantoor opgericht dat momenteel drie medewerkers telt, naast de regionale directeur en de respectievelijke landendirecteur voor Oeganda en de programmacoördinatoren voor Kenia en Tanzania.

augustus 22, 2023

Borgtocht in Oeganda: een recht of een voorrecht?

Borgtocht is in toenemende mate een controversieel onderwerp geworden, niet alleen in Oeganda maar ook wereldwijd. In de publieke en politieke arena vinden er volop juridische en maatschappelijke debatten plaats over de juiste afweging tussen openbare veiligheid en het recht op persoonlijke vrijheid. Deze debatten stonden in het middelpunt van de aandacht in Oeganda toen velen opriepen om een hervorming van het wetgevende kader dat de toegang tot borgtocht regelt en nu er in die zin inspanningen worden geleverd.

juli 19, 2023

Uitbouwen van de regionale benadering: regionale hubs

Om een actie uit te werken in de lijn van haar mandaat en aansluitend bij de specifieke behoeften van de context, steunt ASF op degelijke analyses van de problemen en uitdagingen in de landen waar ze actief is. Verankering in de plaatselijke realiteit is essentieel om over een gecontextualiseerde expertise te beschikken, strategische partnerschappen op lokaal niveau te ontwikkelen en relevante en kwalitatieve acties voor de lokale bevolking op te zetten.