ASF in Oeganda

Kantoor: Kampala Oprichtingsdatum: December 2007 Team: 15 medewerkers Contact: oug-cp2@asf.be - Telephone +256 75 09 39 349

Context

Oeganda heeft in de jaren 1970 en ‘80 geleden onder meedogenloze dictaturen, militaire staatsgrepen en een bloedige burgeroorlog. Sinds 2008 is de veiligheidssituatie in het land gestabiliseerd na vredesgesprekken tussen de Oegandese autoriteiten en de rebellengroep Lord’s Resistance Army (Verzetsleger van de Heer of LRA), die sinds 1988 actief is in Noord-Oeganda. Het LRA blijft echter een destabiliserende factor op regionaal niveau omdat het sporadisch aanvallen blijft uitvoeren in de buurlanden.

Ernstige schendingen van de mensenrechten blijven schering en inslag in Oeganda en er moeten nog veel inspanningen worden geleverd opdat de rechtsstaat wordt gerespecteerd. Een groot deel van de bevolking heeft nog steeds slechts in beperkte mate toegang tot het formele rechtssysteem. Dat is grotendeels te wijten aan geografische isolatie, armoede en een gebrek aan kennis van het rechtssysteem.

Tot de vele uitdagingen behoren onder andere het internationaal strafrecht, de schending van burgerlijke vrijheden, de omstandigheden waarin gevangenen worden opgesloten, de overbevolking in de gevangenissen, onwettige langdurige voorhechtenis en de schending van nationale wetten en internationale normen door juridische actoren (politie, advocaten en rechters).

Plattelandsgemeenschappen in Noord-Uganda worden bewustgemaakt van overgangsjustitie

Projecten

Versterking van het maatschappelijk middenveld voor inclusieve ontwikkeling

Fianciering : Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Looptijd : 5 jaar (januari 2022 > december 2026)

From Access to Equality (FATE); een betere toegang tot justitie voor vrouwen in Oeganda

Fianciering : de Ambassade van het Koninkrijk Nederland
Looptijd : 4 jaar (april 2021 > maart 2025)

Publicaties

oktober 26, 2023

(Engels) Toegang tot rechtsmiddelen voor mensenrechtenschendingen in Oost-Afrika:Lessen uit het perspectief van maatschappelijke organisaties tijdens de Oost-Afrikaanse conferentie over bedrijfsleven en mensenrechten

oktober 24, 2023

(Frans) Toegang tot rechtsmiddelen voor mensenrechtenschendingen in Oost-Afrika:Lessen uit het perspectief van maatschappelijke organisaties tijdens de Oost-Afrikaanse conferentie over bedrijfsleven en mensenrechten

oktober 5, 2023

(Engels) Verslag Justice ExPEERience 2021-2023

oktober 5, 2023

(Frans) Verslag Justice ExPEERience 2021-2023

Nieuws

februari 1, 2024

ExPEERience Talk #12 - Pre-trial detention in Uganda: Learnings from a study on knowledge, attitudes and practices

During this ExPEERience Talk #12, ASF's team in Uganda will present the resutlts of a soon-to-be-published report on knowledge, attitudes and practices about pre-trial detention in Uganda.

januari 24, 2024

Ter verdediging van de verdedigers: advocaten en het repressieapparaat

Gerechtelijke vervolging, intimidatie, vrijheidsberoving en soms zelfs directe schending van de fysieke integriteit. Overal ter wereld worden advocaten die zich inzetten voor de mensenrechten, de civil society of kwetsbare bevolkingsgroepen geconfronteerd met bedreigingen en agressie, enkel en alleen omdat ze hun beroep uitoefenen.

oktober 13, 2023

Nationale dialoog over het waarborgen van procedurele en grondwettelijke rechten voor gedetineerden in voorlopige hechtenis in Oeganda: Stilstaan bij de uitdagingen en de kansen

This dialogue will bring together actors from Uganda police force, Uganda prison service, Judiciary, Office of the director of public prosecutions, parliament, members of civil society, academia, development partners, project advocates and paralegals. It will be an opportunity to address the challenges affecting the enforcement of procedural rights in the administration of criminal justice in Uganda and propose reforms to address the gaps.