“Juridische bijstand is hoop geven”

OegandaMensenrechtenverdedigersNewsPro bono

Kampala, 27 februari 2014 – Het bevorderen van juridische bijstand is cruciaal voor het verbeteren van de rechtstoegang voor mensen die in kwetsbare omstandigheden leven. Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) mobiliseert, in samenwerking met het Oegandese Rechtsgenootschap (ULS), advocaten om de basisrechten van de bevolking te verdedigen. Akello Suzan Apita (zie foto) is één van de 16 advocaten die zich hiervoor engageert.

tribunal XX - Kampala - nov2013- Gvm (15)
Toegang to het gerecht blijft moeilijk voor mensen in kwetsbare situaties, Oeganda, 2013 © AdZG – G. Van Moortel

Het geven van gratis juridische bijstand (pro bono) aan diegenen die hier niet voor kunnen betalen is essentieel wil men een gerecht dat voor iedereen toegankelijk is. In Oeganda werden deze diensten pas in 2009, na een wettelijke verplichting, aangeboden.

Eén van de speerpunten van het AdZG en ULS programma is het ontwikkelen van een “pro bono spirit” onder advocaten. Deze sociale rol van advocaten ligt mevrouw Akello Suzan Apita nauw aan het hart: “Ik ben afkomstig uit Noord-Oeganda, waar veel mensen – waaronder mijn eigen familie – zwaar hebben geleden onder het geweld van het Verzetsleger van de Heer (LRA). Ik had het geluk dat ik via een beurs kon gaan studeren in Kampala. Direct na mijn studies ben ik als jurist gaan werken voor het rechtsbijstandsproject van de Noordelijke tak van het Oegandese Rechtsgenootschap, in de regio waar ik vandaan kom.”

Kwaliteitsvolle juridische bijstand is hoogstnodig voor gevangenen. “Gedetineerden hebben geen toegang tot een advocaat. Niemand komt op voor hun rechten. Het geven van juridische bijstand is daar als het geven van hoop, als het geven van een toekomst aan gevangenen wiens dromen over een beter leven zijn stukgeslagen”, herinnerde ze zich.

Als een pro bono advocate is meester Apita vanop de eerste rij getuige: “Ik zie hoe mensen lijden, hoe hen alles is ontnomen, hun huizen en bezittingen. Ik vecht om ze hun rechten en hun waardigheid terug te geven en om hun levensomstandigheden te verbeteren”.

Juridische bijstand toegankelijk maken is cruciaal om het leven van mensen te verbeteren. Een betere bescherming van hun rechten zal zowel een gunstige impact hebben op hun directe levensomstandigheden als op langere termijn op hun economische situatie, waardoor er bijgedragen wordt aan het verminderen van de armoede.

“Gepassioneerd zijn door mensenrechtenwerk is één ding, maar er moeten ook resultaten behaald worden. Het verbeteren van onze vaardigheden als advocaat is daarom heel belangrijk en AdZG helpt ons hierbij”, vindt mevrouw Apita. AdZG en ULS organiseren trainingen en volgen pro bono advocaten op zodat deze hun capaciteiten om de rechten van de meest gemarginaliseerde bevolkingsgroepen te verdedigen kunnen verbeteren, maar ook om meer overheidssteun te kunnen verkrijgen voor deze vitale diensten. “De meeste mensen in Oeganda denken dat het gerecht er enkel is voor de rijken. Dit moet veranderen. Natuurlijk kunnen we niet iedereen bereiken, maar als we mensen helpen zien we hen ten minste lachen. Dit is de grootste beloning”, besluit A.S. Apita.

Sinds het begin van het programma, dat door de Federale Overheidsdienst Ontwikkelingssamenwerking wordt gefinancierd, zijn er al 200 advocaten gemobiliseerd die gratis juridische bijstand bieden aan mensen in heel Oeganda.

Hoofdfoto: Kampala, Oeganda, 2013 © AdZG – G. Van Moortel