Migratie, een belangrijk strategisch vraagstuk

TunesiëMigratie

Mer Méditerranée

Dit artikel is overgenomen van het jaarverslag 2021 van Avocats Sans Frontières.

Sinds 2014 kwamen meer dan 20.000 mensen om het leven toen ze de Middellandse Zee richting Europa probeerden over te steken. Een van de belangrijkste oorzaken van deze hoge tol aan mensenlevens is de beslissing van de Europese lidstaten om de veilige en legale routes naar Europa te sluiten.

Dit beleid wordt in de hand gewerkt door een groeiende intolerantie ten aanzien van migratie, een verharding van de repressie van vreemdelingen, die als een bedreiging van de nationale veiligheid worden beschouwd, en de steeds autoritairder wordende drang van de Europese landen. Om deze redenen maakte het bureau van ASF in Tunis van migratieproblematiek één van haar strategische prioriteiten.

In 2021 startte de organisatie een gezamenlijke actie op met het Tunesische forum voor economische en sociale rechten (FTDES) en de Vereniging voor juridisch onderzoek over immigratie (ASGI), met als doel Tunesische slachtoffers van gedwongen repatriëring uit Italië bij te staan. Dankzij deze bijzondere positie kan het team van ASF in Tunesië zorgen voor relevante en gecontextualiseerde expertise op basis van gegevens die op het terrein werden verzameld en die verband houden met de strategieën van de organisatie inzake belangenbehartiging.

Samen met haar partners spant ASF zich in om via juridische consultaties informatie in te winnen die de kennis en het begrip verbeteren van de controlemechanismes die leiden tot de systematische repatriëring van Tunesiërs uit Italië. Uit de verzamelde gegevens blijkt dat er een discriminerend systeem ten opzichte van Tunesiërs bestaat, waardoor ze hun recht op vrij verkeer niet kunnen uitoefenen. Erger nog, de detentie in hotspots en repatriëringscentra zorgt ervoor dat ze vast komen te zitten in een toestand van grote economische, fysieke en psychologische onzekerheid, waardoor hun kansen op herintegratie in Tunesië worden ondermijnd.

Het toezicht op de detentieomstandigheden in hotspots en repatriëringscentra maakt deel uit van een “grenzeloze” aanpak die het arbitraire en contraproductieve karakter van het migratiebeleid van de Europese lidstaten aan de kaak stelt. In alle fasen van hun migratieparcours worden de migranten blootgesteld aan mishandeling en diverse vernederende praktijken. Dit beleid is des te ondoeltreffender omdat de meeste gerepatrieerde migranten zullen proberen opnieuw de Middellandse Zee over te steken. ASF roept de Europese lidstaten op om hun verplichtingen na te komen en een humaan en mensenrechtenvriendelijk migratiebeleid in te voeren.