Categorie: Mensenrechtenverdedigers

 • Policy Brief – Analysing Civic Space in East Africa through a judicial lens

  Policy Brief – Analysing Civic Space in East Africa through a judicial lens

  For the past years, civic space has been described as “shrinking” in many countries around the world. The adoption of restrictive laws, the harassment of journalists, the arrest and detention of human rights defenders, the suspension of activities or freezing of accounts of civil society organisations, are common tactics used by states to restrict civic…

 • Nee tegen de invoering van “kwaadwillige aantasting van het overheidsgezag” in het Belgisch strafwetboek

  Nee tegen de invoering van “kwaadwillige aantasting van het overheidsgezag” in het Belgisch strafwetboek

  AdZG sluit zich aan bij meer dan 500 ondertekenaars uit het verenigingsleven, de universitaire wereld, de rechterlijke macht en de civiele maatschappij om te wijzen op het gevaar van de invoering van het misdrijf van kwaadwillige aantasting van het overheidsgezag in het nieuwe Belgische Strafwetboek.

 • Ter verdediging van de verdedigers: advocaten en het repressieapparaat

  Ter verdediging van de verdedigers: advocaten en het repressieapparaat

  Gerechtelijke vervolging, intimidatie, vrijheidsberoving en soms zelfs directe schending van de fysieke integriteit. Overal ter wereld worden advocaten die zich inzetten voor de mensenrechten, de civil society of kwetsbare bevolkingsgroepen geconfronteerd met bedreigingen en agressie, enkel en alleen omdat ze hun beroep uitoefenen.

 • Oost-Afrika – Bescherming van de burgerlijke ruimte: via Procesvoering in het Algemeen Belang

  Oost-Afrika – Bescherming van de burgerlijke ruimte: via Procesvoering in het Algemeen Belang

  In 2022 lanceerde het Oost-Afrikaanse kantoor van ASF een project dat drie landen in de regio bestrijkt: Burundi, Tanzania en Oeganda. Het doel van het project is bij te dragen tot de bevordering van de rechtsstaat door het begrijpen en gebruiken van regionale mensenrechteninstellingen, -mechanismen en -instrumenten door plaatselijke middenveldorganisaties.

 • ExPEERience Talk #11 – De Campagne voor de dekriminalistie van armoede en activisme : een wereldwijde noodsituatie, een internationale campagne

  ExPEERience Talk #11 – De Campagne voor de dekriminalistie van armoede en activisme : een wereldwijde noodsituatie, een internationale campagne

  Deze 11e ExPEERience Talk is gewijd aan de Campagne voor de dekriminalistie van armoede en activisme (‘Campaign for the Decriminalisation of Poverty, Status and Activism’). Verschillende leden van de Campagne zullen de historiek, werking en eerste successen van de Campagne toelichten, evenals de uitdagingen en mogelijkheden bespreken die het netwerken van een brede waaier aan…

 • De campagne voor decriminalisering van armoede, activisme en status

  De campagne voor decriminalisering van armoede, activisme en status

  De Campagne voor de Decriminalisering van Armoede, Status en Activisme, gelanceerd in Afrika, Zuid-Azië, Noord-Amerika en het Caribische gebied, wordt gedragen door een coalitie van middenveldorganisaties die oproepen tot de herziening en intrekking van wetten die mensen treffen vanwege hun (sociale, politieke of economische) status of hun activisme.

 • Het jaarverslag van AdZG is beschikbaar

  Het jaarverslag van AdZG is beschikbaar

  Het team van Advocaten Zonder Grenzen is verheugd u haar laatste jaarverslag voor te stellen.

 • Justice ExPEERience: een netwerk en platform voor de bevordering van de mensenrechten

  Justice ExPEERience: een netwerk en platform voor de bevordering van de mensenrechten

  Justice ExPEERience is een internationaal netwerk van stakeholders die op de vijf continenten actief zijn rond de bevordering van de mensenrechten. Het is vooral een samenwerkingsnetwerk, waarin de leden worden gevraagd om hun kennis te bundelen, hun ervaringen en expertise te delen, maar ook om samen te werken, in groepen of communities, aan concrete projecten…

 • 600 dagen na artikel 80: van een noodtoestand naar de vestiging van een autocratie

  600 dagen na artikel 80: van een noodtoestand naar de vestiging van een autocratie

  De Alliance pour la Sécurité et les Libertés (ASL), waarvan ASF deel uitmaakt, publiceerde haar vijfde rapport over de rechtsstaat en de vrijheden in Tunesië. In de nasleep van de staatsgreep van president Saïed op 25 juli 2021, startte ASL met de kwantitatieve en kwalitatieve monitoring en analyse van de gebeurtenissen, beslissingen en reacties die…

 • Gevangenissen in Tunesië: inertie van de repressie

  Gevangenissen in Tunesië: inertie van de repressie

  In Tunesië hebben de actoren van de strafrechtelijke keten de neiging om de repressieve reflexen van het vroegere regime van Ben Ali te bestendigen. De overbevolking in de gevangenissen blijft zeer hoog: een bezettingsgraad van ongeveer 131% met 23 607 gedetineerden eind 2020 (verdachten en veroordeelden samen) voor ongeveer 18 000 beschikbare plaatsen, met als…