[Engels] Handboek – Aanbevelingen van het maatschappelijk middenveld voor een betere uitvoering van de wet tegen gendergerelateerd geweld

[Engels] Vergelijkende studie – De rol en praktijken van rechtenverenigingen bij de organisatie van pro bono-diensten in zuidelijk Afrika en buurlanden

[Engels] Studie – De uitdagingen van de implementatie van de Anti Gender Based Violence Act 2011 in Zambia

Vrouwenrechten in Zambia: positieve resultaten

Lusaka – Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Advocaten Zonder Grenzen wil daarom graag een project in de kijker zetten dat sinds een jaar loopt in Zambia in samenwerking met de organisatie Young Women’s Christian Association (YWCA). De twee organisaties willen ervoor zorgen dat vrouwen een hoofdrol krijgen in hun eigen emancipatie. De eerste resultaten zijn alvast erg positief. Zambianen die hun rechten willen laten gelden, ondervinden heel wat hindernissen. Vrouwen hebben het meest te lijden onder die situatie en onder de culturele vooroordelen over hun maatschappelijke positie. Dankzij het project van ASF en YWCA kunnen ze deelnemen aan informatie- en bewustmakingssessies en krijgen ze specifieke ondersteuning van advocaten of raadslieden bij gendergerelateerd geweld. Die initiatieven zorgen ervoor dat ze zich bewust worden van hun rechten en kunnen reageren op misbruik. Daarnaast worden er activiteiten rond capaciteitsopbouw georganiseerd bij alle betrokken spelers. ASF is van mening dat er pas verandering kan komen wanneer alle lagen van de maatschappij erbij betrokken worden: niet alleen vrouwen en juridische spelers dus, maar ook mannen, de traditionele chefs, de politiediensten voor gendergerelateerd geweld, de openbare instellingen enzovoort. “Mijn ontmoeting met de begunstigden van het project betekende een grote aanmoediging”, zegt Cathy Lecrenier, Directeur van ASF in Zambia. Ze is net terug van een bezoek aan de noordelijke provincie van het land. “De betrokken gemeenschappen getuigden over de positieve impact van het project op de bewustmaking rond vrouwenrechten en op de rechtstoegang.”
Mobile clinic in een landelijk gebied © ASF/C.Lecrenier
Deze positieve indruk is ook zichtbaar in de cijfers: na een jaar werden meer dan 1.500 mensen gesensibiliseerd en kregen meer dan 700 mensen rechtsbijstand. “Een van de sleutels van ons succes is de opstart van de mobile clinics. Zo kunnen we de gemeenschappen rechtstreeks benaderen op het terrein, bijvoorbeeld in scholen en op markten, en kunnen we hen onmiddellijk rechtsbijstand bieden”, vertelt Cathy Lecrenier. Een cruciale stap in het project is de mogelijkheid voor vrouwen om een actieve rol te spelen binnen hun eigen gemeenschap. Bijvoorbeeld door ambassadrice voor gendergelijkheid te worden bij ontmoetingen met de lokale leiders, openbare presentaties over gendergeweld of debatten waarbij hen wordt gevraagd hun ervaringen te delen. Helen hoort bij de vrouwengroep ‘Butemwa’ (vreugde). Zij en de andere leden breiden tijdens hun ontmoetingen hun kennis over hun rechten uit. Daarbij verwerven ze ook vaardigheden rond het beheer van gemeenschapsbanken of kleine ondernemingen. “Ik wil die groep zien groeien, zien hoe we als vrouw vooruit kunnen gaan en hoe we onze kennis en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen om zelfstandiger te worden. Zo kunnen we andere vrouwen in onze gemeenschap helpen. Volgens mij is dat ons sterkste wapen in de strijd tegen gendergeweld”, legt Helen uit. Met dit project in het achterhoofd wenst ASF u een prettige 8 maart. Wij blijven alvast vechten voor gendergelijkheid als basis voor een meer rechtvaardige samenleving.
Het project duurt twee jaar en vindt plaats in twee provincies. Het wordt gesteund door de Europese Unie.
Coverfoto: bewustmakingssessie op de markt © ASF/C. Lecrenier

“Bent u overtuigd over ASF? Doe dan zeker een gift.”

Brussel, 21 september 2016 – Voor een duurzame rechtstoegang moet ook de capaciteit van internationale actoren als ASF duurzaam zijn. Dat is de boodschap die de directeur-generaal van ASF, Francesca Boniotti, bij de publicatie van het jaarverslag 2015 van de ngo wil meegeven. Vraag: Voor wie niet de tijd heeft om het jaarverslag 2015 van ASF door te nemen: wat is de rode draad van het verslag? Francesca Boniotti (F.B.): Voor mij is dat in de eerste plaats alle energie en expertise die onze teams op het terrein en in de zetel hebben geïnvesteerd in een uniek doel: de levensomstandigheden van bevolkingsgroepen verbeteren door hen de middelen voor rechtstoegang aan te reiken. Dankzij onze projecten en studies konden we ook tastbaar maken hoe belangrijk rechtstoegang wel is om ongelijkheid tegen te gaan, tot een duurzame vrede te komen en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Eind 2015 werd de dimensie ‘justitie’ opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen[1], wat de jarenlange actie van ASF bekrachtigt. Vraag: Denkt u dat het werk van ASF in landen die een conflict hebben doorgemaakt of zich in een overgangssituatie bevinden, van jaar tot jaar ingewikkelder wordt? F.B.: Dat is een complexe vraag. Laten we eerst en vooral niet vergeten dat ASF altijd werkt in landen die met grote crisissen en/of veralgemeend geweld kregen af te rekenen. We waren in Rwanda na de genocide. Vandaag hebben we een project lopen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Als de landen opnieuw in een periode van politieke instabiliteit terechtkomen, zoals in Burundi of mogelijk in de DR Congo, dan bemoeilijkt dat inderdaad ons werk. De donoren zoals de EU volgen de situatie op de voet en kunnen afgaand op de lokale toestand beslissen om de financiering van projecten uit te stellen. Die onzekerheid kan een rechtstreekse weerslag hebben op onze financiële middelen waardoor we de belangen van kwetsbare rechtszoekenden minder goed kunnen verdedigen. Vraag: Over financiering gesproken. Hoe zit dat bij ASF? F.B.: De situatie is tegenstrijdig. Met de hulp van de Britse ontwikkelingssamenwerking (UK Aid) kreeg ASF een essentiële structurele financiering. Dankzij die steun konden we bijvoorbeeld projecten in nieuwe contexten ontwikkelen, zoals in Tunesië en in Myanmar, zonder te moeten wachten op de oproepen tot voorstellen van de donoren. Dankzij die financiering hebben we onze contextanalyses verbeterd, innoverende projecten ontwikkeld die beter zijn aangepast aan de behoeften van de bevolkingsgroepen, en solide samenwerkingsverbanden met nationale actoren tot stand gebracht. Algemeen genomen zijn onze reactiviteit, ons aanpassingsvermogen en onze expertise sterker dan ooit. Maar toch wordt het almaar moeilijker om aan financiering te geraken, wat een weerslag heeft op ons vermogen om bevolkingsgroepen te helpen om hun rechten af te dwingen. Vraag: Doet u een oproep om een gift te doen? F.B.: Uiteraard. Lees ons jaarverslag. U vindt er cijfers, maar ook getuigenissen van personen die hun rechten konden afdwingen, en van onze partners. Bent u overtuigd? Doe dan zeker een gift. Met uw steun kunnen onze teams hun werk voortzetten. [1] SDG 16 (target 16.3): Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
Foto : ©ASF
 

Zambia: omdat vrouwenrechten een feit moeten worden

Brussel/Lusaka – Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag stelt Advocaten Zonder Grenzen (ASF) zijn nieuwe project in Zambia voor. Net als in veel andere landen is de positie van de vrouw in Zambia bijzonder kwetsbaar. In samenwerking met de Zambiaanse organisatie Young Women’s Christian Association (YWCA) stelt ASF zich tot doel vrouwen te helpen hun rechten op te eisen en uit te oefenen en de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen.

Zambianen die hun rechten willen laten gelden, ondervinden heel wat hindernissen: velen weten niet welke rechten ze hebben, rechtbanken en gerechtshoven zijn meestal ver weg en informatie en rechtshulp zoeken is te duur. Het juridische systeem is zowel gebaseerd op het geschreven recht als op het gewoonterecht. Soms concurreren die met elkaar, waardoor de wettelijke normen niet altijd even samenhangend zijn, met wijdverbreide corruptie als gevolg.

Vrouwen en andere kwetsbare groepen hebben het meest te lijden onder die situatie en onder de culturele vooroordelen over hun maatschappelijke positie. Het gewoonterecht is op sommige punten strijdig met het gendergelijkheidsprincipe. De juridische spelers zijn vaak zelf niet goed op de hoogte van vrouwenrechten. Vrouwen zijn dikwijls het mikpunt van juridische en sociale discriminatie en gender gerelateerd geweld, ondanks de wetswijziging om daders strenger te straffen.

“In samenwerking met de organisatie YWCA, die al bijna zestig jaar in het land actief is, willen wij vrouwen de mogelijkheid geven om hun leven meer in eigen handen te nemen en hun rechten te versterken. Dat zal niet alleen een positieve weerslag hebben op hun sociaal-economische omstandigheden, maar ook op die van hun gezinnen en gemeenschappen”, zegt Chantal van Cutsem, strategische coördinatrice bij ASF.

Beide organisaties zullen verschillende acties ondernemen: er zal informatie worden gegeven aan vrouwen over hun rechten en over mensenrechten in het algemeen, advocaten en juridische adviseurs zullen overlevenden van gender gerelateerd geweld bijstaan, en de betrokken spelers zullen opleidingen krijgen en hun capaciteit zal worden uitgebouwd. Die acties zullen dan gegevens opleveren voor een pleidooi ten gunste van enerzijds de opname in het nationale recht van de internationale wetten voor de bescherming van vrouwenrechten en anderzijds de invoering van nationale rechtshulpmechanismen.

Ons project is niet alleen bedoeld voor vrouwen“, verduidelijkt Godfrey Mupanga, ASF-Missiehoofd in Zambia. “Integendeel, het is bijzonder belangrijk om ook de mannen, de traditionele chefs, de politiediensten voor gendergerelateerd geweld, de openbare instellingen enz. te betrekken. Door de mentaliteit en de praktijk op alle niveaus te veranderen, kunnen we dingen in beweging krijgen.”

Het project duurt twee jaar en vindt plaats in twee provincies in het noorden van het land. Het wordt gesteund door de Europese Unie.

 

Meeting with YWCA and ZGF

Coverfoto © Manoocher Deghati/IRIN
Foto: Ontmoeting tussen de teams van ASF, YWCA en de Zambiance Governance Foundation ©ASF