ASF in Marokko

Kantoor: Rabat Eerste project van ASF in Marokko: 2013 Team: 2 nationale medewerkers Contact: mar-cp@asf.be

Context

Door haar optreden in het land wenst ASF bij te dragen tot een democratisch en egalitair Marokko dat de mensenrechten naleeft en uitgaat van de beginselen van de maatschappelijke rechtvaardigheid en de duurzame ontwikkeling. Daartoe wenst ASF het vermogen te versterken van de justitiabelen die kwetsbaar zijn bij het opeisen en realiseren van hun rechten, door te steunen op de interdisciplinariteit van de actoren bij de globale begeleiding.

De strategie van ASF in Marokko

De hervorming van de Marokkaanse justitie dient het hoofd te bieden aan enorme uitdagingen van institutionele, wetgevende, structurele, juridische en menselijke aard. Door middel van zijn nieuwe Grondwet heeft het land zich ertoe verbonden de beschikkingen van zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de ïnternationale  conventies inzake mensenrechten. De laatste hervormingsprojecten werden evenwel door de burgerlijke maatschappij beschouwd als regressief.

Projecten

De toegang tot de rechtspraak en de bescherming van de mensenrechten verbeteren voor de meest kwetsbare groepen

Interventiezones: Mohammedia en Fès
Budget: EUR 812.880
Financiering: Belgische Ontwikkelingssamenwerking
Duur: 5 jaar (2017-2021)

Publicaties

juli 19, 2022

Jaarverslag 2021

juni 30, 2021

Jaarverslag 2020

juni 29, 2020

Jaarverslag 2019

november 7, 2019

Quelle justice pour les femmes au Maroc ? Analyse des parcours de justice

Nieuws

oktober 7, 2021

Rechtsklinieken ter ondersteuning van de toegang tot de rechtspraak in tijden van pandemie

Over de hele wereld heeft de pandemie mensen verder weggeduwd van de rechtspraak. In Marokko doet ASF sinds enkele jaren een beroep op rechtsklinieken, opgezet aan de universiteiten, om de toegang te bevorderen, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties. Onder toezicht van docenten en juristen verlenen de studenten juridische diensten aan de bevolking.

oktober 11, 2017

Wetswinkel "Justitie voor iedereen": onuitgegeven in Marokko

Sinds enkele weken informeren de studenten van de Faculteit Mohammedia kwetsbare personen over hun rechten en verschaffen ze hen juridisch advies. Vrouwelijke slachtoffers van geweld, kinderen die in aanraking zijn gekomen met het gerecht, en migranten en vluchtelingen worden verwelkomd in de wetswinkel “Justitie voor iedereen”, een sociaal en pedagogisch initiatief, uitgewerkt door de Marokkaanse vereniging ADALA en ASF.

januari 15, 2016

Proces Mansouri: zedenzaak of gerechtelijke intimidatie?

Rabat/Brussel - De Marokkaanse mensenrechtenactivist Hicham Mansouri zal op 17 januari vrijkomen na een veroordeling tot een gevangenisstraf van tien maanden en een boete voor medeplichtigheid aan overspel. ASF maakt zich zorgen over de praktijk van gerechtelijke intimidatie aan het adres van voorvechters van de vrijheid van meningsuiting. Naar aanleiding van de publicatie van het observatierapport van het proces wijst de ngo er nogmaals op dat het heel belangrijk is dat het recht op verdediging en de voorwaarden voor een eerlijk proces worden gerespecteerd.