ASF in Marokko

Kantoor: Rabat Eerste project van ASF in Marokko: 2013 Team: 2 nationale medewerkers Contact: mar-cp@asf.be

Context

Door haar optreden in het land wenst ASF bij te dragen tot een democratisch en egalitair Marokko dat de mensenrechten naleeft en uitgaat van de beginselen van de maatschappelijke rechtvaardigheid en de duurzame ontwikkeling. Daartoe wenst ASF het vermogen te versterken van de justitiabelen die kwetsbaar zijn bij het opeisen en realiseren van hun rechten, door te steunen op de interdisciplinariteit van de actoren bij de globale begeleiding.

De strategie van ASF in Marokko

De hervorming van de Marokkaanse justitie dient het hoofd te bieden aan enorme uitdagingen van institutionele, wetgevende, structurele, juridische en menselijke aard. Door middel van zijn nieuwe Grondwet heeft het land zich ertoe verbonden de beschikkingen van zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de ïnternationale  conventies inzake mensenrechten. De laatste hervormingsprojecten werden evenwel door de burgerlijke maatschappij beschouwd als regressief.

Projecten

Publicaties

oktober 5, 2023

(Engels) Verslag Justice ExPEERience 2021-2023

oktober 5, 2023

(Frans) Verslag Justice ExPEERience 2021-2023

juli 7, 2023

Jaarverslag 2022

juli 19, 2022

Jaarverslag 2021

Nieuws

januari 24, 2024

Ter verdediging van de verdedigers: advocaten en het repressieapparaat

Gerechtelijke vervolging, intimidatie, vrijheidsberoving en soms zelfs directe schending van de fysieke integriteit. Overal ter wereld worden advocaten die zich inzetten voor de mensenrechten, de civil society of kwetsbare bevolkingsgroepen geconfronteerd met bedreigingen en agressie, enkel en alleen omdat ze hun beroep uitoefenen.

oktober 16, 2023

Justice ExPEERience, het mensenrechten netwerk gelanceerd door AdZG, viert haar tweede verjaardag

Twee jaar geleden lanceerde Advocaten Zonder Grenzen het netwerk Justice ExPEERience om mensenrechten beter te promoten. Tegelijkertijd werd er een onlineplatform opgestart met dezelfde naam ter ondersteuning van het netwerk. Deze verjaardag is voor ons de gelegenheid om terug te blikken op het ontstaan en het mandaat van het netwerk Justice ExPEERience en het bijhorende platform. We hebben zonet een verslag gepubliceerd over de eerste twee jaar van het netwerk, waarin de ontwikkelingen sinds de oprichting, de belangrijkste projecten en de vooruitzichten worden beschreven.

september 22, 2023

ExPEERience Talk #11 - De Campagne voor de dekriminalistie van armoede en activisme : een wereldwijde noodsituatie, een internationale campagne

Deze 11e ExPEERience Talk is gewijd aan de Campagne voor de dekriminalistie van armoede en activisme (‘Campaign for the Decriminalisation of Poverty, Status and Activism’). Verschillende leden van de Campagne zullen de historiek, werking en eerste successen van de Campagne toelichten, evenals de uitdagingen en mogelijkheden bespreken die het netwerken van een brede waaier aan actoren met zich meebrengt om zulks een wereldwijd en systemisch probleem aan te pakken.