Advocaten Zonder Grenzen is een internationale NGO gespecialiseerd in de verdediging van mensenrechten en ondersteuning van toegang tot gerechtigheid

Missie en visie

Justice ExPEERience: een netwerk en platform voor de bevordering van de mensenrechten

600 dagen na artikel 80: van een noodtoestand naar de vestiging van een autocratie

Publicaties en hulpmiddelen

mei 17, 2023

(Frans) Rapport - 600 dagen na artikel 80

mei 1, 2023

(French) Tunisian textile workers seeking dignity and justice in the face of abusive and discriminatory practices

april 11, 2023

(Frans) Persbericht - 11 jaar wachten, rechtsweigering en illegaliteit in Midden-Kongo: de provincie wacht nog steeds op compensatie van oliemaatschappijen voor milieuschade

april 11, 2023

(Frans) Persbericht - Destabilisatie, een strategie om de effectieve uitvoering van het ministerieel besluit over de oprichting, organisatie en werking van het Overlegcomité voor het Territorium Muanda te blokkeren

picto

Trial observatieplatform

Een platform voor de observatie van rechtszaken in contexten van overgangsjustitie waar ASF actief is.

picto

Detentierecht van land tot land

ASF stelt u een dynamisch platform voor om informatie te verspreiden over detentierecht in verschillende landen en het te vergelijken.

ASF in actie