ASF in de Centraal-Afrikaans Republiek

Kantoor: Bangui, Bouar, Berberati, Nola en Bambari Eerst project van ASF in CAR: 2015 Team: 13 medewerkers Contact: vodent@asf.be – Telefoon : +236 72 88 98 97

Context

De talrijke politieke en militaire crisissen die de Centraal Afrikaanse Republiek hebben getroffen tijdens de voorbije decennia, hebben er de uitbouw van een rechtsstaat  in gevaar gebracht. De rechtspraak, die door een meerderheid van de bevolking wordt beschouwd als arbitrair en niet-onafhankelijk, ziet zich geplaatst voor enorme uitdagingen.

Het rechterlijk personeel, dat bijna uitsluitend is geconcentreerd in de hoofdstad Bangui, is onvoldoende om een goede werking van de 3 hoven van beroep en van de 24 rechtbanken van het land te garanderen. Van het honderdtal advocaten die zijn ingeschreven op de rol van de orde van advocaten, is slechts een enkele advocaat gevestigd buiten de hoofdstad. De kwaliteit van de vorming en opleiding van de rechtsactoren laat tevens te wensen over.

De behoeften van het land in de sector van de rechtspraak zijn bijgevolg enorm, zowel op het vlak van het aanbod als van de vraag naar justitie, onder meer :

  • Van de kant van de rechtsonderhorigen : gebrek aan kennis van de rechten en procedures, geografische afstand, tekort aan financiële middelen, onbegrip voor de rol van de rechtsactoren, gebrek aan vertrouwen en terughoudendheid (religieuse, culturele, sociale) om een beroep te doen op de formele rechtspraak, enz.
  • Van de kant van het aanbod van diensten : gebrek aan politieke wil, probleem van aansluiting tussen het formele en informele rechtssysteem, onvoldoende menselijke, financiële en materiële hulpmidelen, tekort aan opleiding/supervisie van de institutionele actoren, onvoldoende geografische dekking, non-conformiteit, onbestaand en ontoereikend normatief kader, gebrek aan synergie tussen de actoren.

Actiestrategie van ASF

ASF opteert voor een holistische benadering van de toegang tot de rechtspraak door de actoren te steunen die er dicht bij aanleunen (wijkhoofden, geestelijke et traditionele leiders) en door de mogelijkheden te versterken van de actoren die een sleutelpositie bekleden in de rechtsbijstand (balie en maatschappelijke organisaties).

Projecten

Nieuws

januari 24, 2024

Ter verdediging van de verdedigers: advocaten en het repressieapparaat

Gerechtelijke vervolging, intimidatie, vrijheidsberoving en soms zelfs directe schending van de fysieke integriteit. Overal ter wereld worden advocaten die zich inzetten voor de mensenrechten, de civil society of kwetsbare bevolkingsgroepen geconfronteerd met bedreigingen en agressie, enkel en alleen omdat ze hun beroep uitoefenen.

Mensenrechtenverdedigers | België | Centraal-Afrikaanse Republiek (de) | Congo (de Democratische Republiek) | Kenia | Marokko | Niger (de) | Oeganda | Tanzania, de Verenigde Republiek | Tunesië

oktober 16, 2023

Justice ExPEERience, het mensenrechten netwerk gelanceerd door AdZG, viert haar tweede verjaardag

Twee jaar geleden lanceerde Advocaten Zonder Grenzen het netwerk Justice ExPEERience om mensenrechten beter te promoten. Tegelijkertijd werd er een onlineplatform opgestart met dezelfde naam ter ondersteuning van het netwerk. Deze verjaardag is voor ons de gelegenheid om terug te blikken op het ontstaan en het mandaat van het netwerk Justice ExPEERience en het bijhorende platform. We hebben zonet een verslag gepubliceerd over de eerste twee jaar van het netwerk, waarin de ontwikkelingen sinds de oprichting, de belangrijkste projecten en de vooruitzichten worden beschreven.

Communities of practice | Justice ExPEERience | België | Centraal-Afrikaanse Republiek (de) | Congo (de Democratische Republiek) | Kenia | Marokko | Niger (de) | Tanzania, de Verenigde Republiek | Tunesië

september 22, 2023

ExPEERience Talk #11 – De Campagne voor de dekriminalistie van armoede en activisme : een wereldwijde noodsituatie, een internationale campagne

Deze 11e ExPEERience Talk is gewijd aan de Campagne voor de dekriminalistie van armoede en activisme (‘Campaign for the Decriminalisation of Poverty, Status and Activism’). Verschillende leden van de Campagne zullen de historiek, werking en eerste successen van de Campagne toelichten, evenals de uitdagingen en mogelijkheden bespreken die het netwerken van een brede waaier aan actoren met zich meebrengt om zulks een wereldwijd en systemisch probleem aan te pakken.

Communities of practice | Dekolonisatie | Detentie | Economische, sociale en culturele rechten | Justice ExPEERience | Mensenrechtenverdedigers | Veiligheid en vrijheid | Vrijheid van meningsuiting | Vrouwenrechten | België | Centraal-Afrikaanse Republiek (de) | Congo (de Democratische Republiek) | Euro-mediterrane regio | Marokko | Niger (de) | Tunesië

Publicaties

oktober 5, 2023

(Engels) Verslag Justice ExPEERience 2021-2023

Justice ExPEERience | België | Centraal-Afrikaanse Republiek (de) | Congo (de Democratische Republiek) | Kenia | Marokko | Niger (de) | Oeganda | Tanzania, de Verenigde Republiek | Tunesië | Studie-Rapport

oktober 5, 2023

(Frans) Verslag Justice ExPEERience 2021-2023

Justice ExPEERience | België | Boeroendi | Centraal-Afrikaanse Republiek (de) | Congo (de Democratische Republiek) | Kenia | Marokko | Niger (de) | Oeganda | Tanzania, de Verenigde Republiek | Tunesië | Studie-Rapport

september 19, 2023

(Frans) Verdedigingsgids voor het Speciale Strafhof (Centraal-Afrikaanse Republiek)

Transitionele Justitie | Centraal-Afrikaanse Republiek (de) | Gids