ASF in de Centraal-Afrikaans Republiek

Kantoor: Bangui en Berberati Eerst project van ASF in CAR: 2015 Team: 8 medewerkers Contact: bur-acpci@asf.be - Telephone +236 72 74 05 72

Context

De talrijke politieke en militaire crisissen die de Centraal Afrikaanse Republiek hebben getroffen tijdens de voorbije decennia, hebben er de uitbouw van een rechtsstaat  in gevaar gebracht. De rechtspraak, die door een meerderheid van de bevolking wordt beschouwd als arbitrair en niet-onafhankelijk, ziet zich geplaatst voor enorme uitdagingen.

Het rechterlijk personeel, dat bijna uitsluitend is geconcentreerd in de hoofdstad Bangui, is onvoldoende om een goede werking van de 3 hoven van beroep en van de 24 rechtbanken van het land te garanderen. Van het honderdtal advocaten die zijn ingeschreven op de rol van de orde van advocaten, is slechts een enkele advocaat gevestigd buiten de hoofdstad. De kwaliteit van de vorming en opleiding van de rechtsactoren laat tevens te wensen over.

De behoeften van het land in de sector van de rechtspraak zijn bijgevolg enorm, zowel op het vlak van het aanbod als van de vraag naar justitie, onder meer :

  • Van de kant van de rechtsonderhorigen : gebrek aan kennis van de rechten en procedures, geografische afstand, tekort aan financiële middelen, onbegrip voor de rol van de rechtsactoren, gebrek aan vertrouwen en terughoudendheid (religieuse, culturele, sociale) om een beroep te doen op de formele rechtspraak, enz.
  • Van de kant van het aanbod van diensten : gebrek aan politieke wil, probleem van aansluiting tussen het formele en informele rechtssysteem, onvoldoende menselijke, financiële en materiële hulpmidelen, tekort aan opleiding/supervisie van de institutionele actoren, onvoldoende geografische dekking, non-conformiteit, onbestaand en ontoereikend normatief kader, gebrek aan synergie tussen de actoren.

Actiestrategie van ASF

ASF opteert voor een holistische benadering van de toegang tot de rechtspraak door de actoren te steunen die er dicht bij aanleunen (wijkhoofden, geestelijke et traditionele leiders) en door de mogelijkheden te versterken van de actoren die een sleutelpositie bekleden in de rechtsbijstand (balie en maatschappelijke organisaties).

Projecten

Appui au Corps Spécial des Avocats (CSA) de la Cour Pénale Spéciale (CPS)

Financement : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République Centrafricaine
Durée : 28 mois (Février 2021 > Juin 2023)

Publicaties

juli 19, 2022

Jaarverslag 2021

juni 8, 2022

(Frans) Praktijken van vrijheidsberoving in de Centraal-Afrikaanse Republiek: een weerspiegeling van crisisjustitie en justitie in crisis

juni 30, 2021

Jaarverslag 2020

december 16, 2019

[Frans] Studie - Functies en realiteiten van detentie in de gevangenissen van Bangui en Berberati

Nieuws

november 14, 2022

Strafbaarstelling van charlatanisme en hekserij: Een obstakel voor de verwezenlijking van de rechten van vrouwen en minderjarigen in de Centraal-Afrikaanse Republiek

In de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) wordt het beoefenen van kwakzalverij en hekserij (PCS) als een strafbaar feit beschouwd. De vervolging van verdachten van PCS leidt vaak tot ernstige mensenrechtenschendingen en treft systematisch vrouwen en kinderen. In de vrouwengevangenis van Bimbo zit de helft van de vrouwen gevangen wegens vermeende PCS-feiten. De repressie waaronder degenen die van PCS worden beschuldigd, te lijden hebben, kan een gevolg zijn van de formele rechtspraak, maar ook van de wraakzucht van de bevolking. Beschuldigden van PCS krijgen regelmatig te maken met vernederingen en lijfstraffen, soms met de dood tot gevolg.

maart 8, 2022

Internationale Vrouwendag: Gender en hekserij in de Centraal-Afrikaanse Republiek, bestrijding van vrouwen- en kinderdiscriminatie

In de Centraal-Afrikaanse Republiek worden vrouwen en kinderen systematisch het slachtoffer van vervolging van mensen beschuldigd van hekserij en kwakzalverij (PCS), wat vaak leidt tot ernstige schendingen van de mensenrechten. Deze stand van zaken moet onderzocht worden vanuit het oogpunt van gendergeweld.

juli 29, 2019

Sleutels voor rechtstoegang in Centraal-Afrikaanse Republiek

Advocaten Zonder Grenzen is al sinds 2015 actief in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De organisatie voert er verschillende projecten en studies om de rechtstaat te versterken en de rechtstoegang te bevorderen. Dankzij haar werk op het terrein heeft ASF kunnen vaststellen dat de CentraalAfrikaanse burgers, die maar moeilijk toegang hebben tot een advocaat en tot een kwalitatief rechtssysteem van de overheid, dit rechtssysteem grotendeels hebben opgegeven ten voordele van lokale actoren zoals wijkchefs, religieuze leiders, middenveldorganisaties, etc. Voor ASF stemt elke strategie voor ontwikkelingshulp die geen rekening houdt met deze verscheidenheid aan actoren en praktijken voor conflictoplossing niet met de noden en middelen om op te treden, en zal deze bij voorbaat gedoemd zijn om te mislukken.