ASF in Tunesië

Kantoor: Tunis Oprichtingsdatum: 2012 Team: 30 medewerkers Het Facebookpagina van ASF in Tunesië

Context

Vier jaar na de revolutie heeft Tunesië in december 2014 een lange overgangsperiode achter zich gelaten, die het mogelijk gemaakt heeft een nieuwe Grondwet aan te nemen, een democratisch verkozen Parlement uit te bouwen en een nieuwe President te verkiezen.

Thans dient Tunesië de beloften te concretiseren, de constitutionele verworvenheden te waarborgen en werk te maken van een belangrijk proces van hervormingen, voornamelijk in de rechterlijke en de penitentiaire sector. Tot de werkprioriteiten behoren onder meer:

  • De wetgevende teksten conform maken met de internationale normen;
  • De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het gerecht verbeteren;
  • De rechtstoegang en de wettelijke staatshulp verbeteren;
  • De code van de strafrechtelijke procedures hervormen, waaronder artikel 13 dat de systematische aanwezigheid van een advocaat bij een voorlopige hechtenis garandeert;
  • De uitbreiding en het respect van de openbare vrijheden;
  • Het respect van de rechten van de verdediging en van een billijk proces;
  • De concretisering van de mechanismen die werden ingevoerd om om te gaan met het verleden: de slachtoffers de mogelijkheid bieden om gerehabiliteerd te worden, en gerechtigheid te bekomen voor de misdaden begaan door de Staat tijdens de dictatuur en de revolutie (Instance Vérité et Dignité en gespecialiseerde kamers binnen het gerechtelijk systeem).

Andere sectoren en thema’s vormen belangrijke uitdagingen voor Tunesië: respect van de vrijheden en meer bepaald voor de vrijheid van meningsuitdrukking, invoering van een participatief lokaal bestuur, respect voor de economische en sociale rechten, rechten voor migranten, beheer van de natuurlijke rijkdommen en wettelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen, onder meer de buitenlandse.

Het is in deze context dat ASF actief is in Tunesië. Dit gebeurt via verschillende projecten die in samenwerking met Tunesische actoren (mensenrechtenngo’s en juridische beroepen) worden uitgevoerd: het gaat zowel over begeleiding geven bij de hervorming van het gerecht als bij de verwezenlijking van de overgangsjustitie (transitionele justitie), het respecteren van de mensenrechten en het bijdragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle juridische hulpverlening.

***
Advocaten Zonder Grenzen (ASF) is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in toegang tot justitie. Zij heeft haar hoofdzetel in Brussel. ASF heeft geen enkele band met de Franse vereniging “Avocats Sans Frontières” waarvan Mr. Gilles-William Goldnadel de voorzitter is. De publieke stellingnames van Mr. Goldnadel vertegenwoordigen dus op geen enkele manier de standpunten van ASF.

“محامون بلا حدود ” منظمة يقع مقرها في بروكسيل و هي تعمل على تحقيق التنمية عبر دعم النفاذ إلى العدالة والسهر على تحقيقها.

“محامون بلا حدود” لا تمت بأي صلة وليست لها علاقة مع المنظمة الفرنسية “محامون بلا حدود” والتي يترأسها السيد جيل وليام غولدناديل. وعليه فإن المواقف المعلنة لهذا الشخص أو لمنظمته لا تلزم بأي حال من الأحوال “محامون بلا حدود” ولا تعبر إلا عن ارائه الشخصية.

Projecten

Publicaties

juli 19, 2022

Jaarverslag 2021

juli 15, 2022

Statement of International Organisations in Tunisia: After one year of authoritarian drift, Kais Saied’s constitution could endanger Tunisia’s democratic process

mei 27, 2022

(Frans) Persbericht: El Ouardia-centrum: een wetteloze zone waar 9 mensen willekeurig van hun vrijheid zijn beroofd

april 30, 2022

(Frans) Persbericht: Vluchtelingen en asielzoekers in Tunesië achtergelaten in een kritieke humanitaire situatie

Nieuws

oktober 25, 2021

Gevangenissen in Tunesië: inertie van de repressie

In Tunesië hebben de actoren van de strafrechtelijke keten de neiging om de repressieve reflexen van het vroegere regime van Ben Ali te bestendigen. De overbevolking in de gevangenissen blijft zeer hoog: een bezettingsgraad van ongeveer 131% met 23 607 gedetineerden eind 2020 (verdachten en veroordeelden samen) voor ongeveer 18 000 beschikbare plaatsen, met als gevolg omstandigheden die onder de internationale normen liggen.

september 7, 2021

Binnen de muren - Mohamed Ramsis Ayari "De overbevolking in de gevangenis is het echte probleem"

In het kader van het project “Alternative”, gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door ASF en ATL MST SIDA, streeft de Association des Juristes de Sfax naar de modernisering van het penitentiaire en strafrechtelijke systeem in Tunesië. Door middel van verschillende pleitbezorgings- en bewustmakingsactiviteiten met magistraten en gevangenispersoneel in Sfax werkt de vereniging vanuit het algemene streven om de overbevolking in de gevangenissen in Tunesië te verminderen, door met name alternatieven voor gevangenisstraffen uit te werken.

juli 29, 2021

PRESS RELEASE – NGOS CALL OUT TO PERENCO: END THE OPACITY TO PUT A STOP TO THE IMPUNITY OF THE MULTINATIONAL

In a letter made public today, Sherpa, Friends of the Earth France and Avocats sans Frontières call the oil company Perenco S.A out. Our associations denounce the opacity of Perenco group’s organization and operation, as well as the absence of any information on the way the French company takes into account the social and environmental consequences of its activities abroad. While its activities are regularly criticized for their negative impacts on the environment and human rights, the multinational seems to be favoring this opacity, which would allow it to continue operating with impunity.