Categorie: Transitionele Justitie

 • Oeganda neemt Beleid op Overgangsjustitie aan

  Oeganda neemt Beleid op Overgangsjustitie aan

  Op 17 juni 2019 kondigde de Oegandese regering aan dat het Nationale Beleid op Overgangsjustitie (NBOJ) werd aangenomen, nadat het proces om het beleid op te stellen en aan te nemen tien jaar had geduurd. De officiële publicatie van het Beleid kwam er in september. Met het aannemen van het Beleid komt de regering gedeeltelijk…

 • Getroffen gemeenschappen zijn het moe in de zaak Thomas Kwoyelo

  Getroffen gemeenschappen zijn het moe in de zaak Thomas Kwoyelo

  In Oeganda geeft ASF al jarenlang onafgebroken steun aan de gemeenschappen die slachtoffer zijn geworden van de misdaden waarvoor Kwoyelo door de International Crimes Division berecht wordt. In april leidde ASF de gezamenlijke inspanningen samen met de Raad van Slachtoffers, de Griffie van de ICD en het International Center for Transitional Justice om de gemeenschappen…

 • Thomas Kwoyelo in Oeganda: een proces voor de geschiedenisboeken

  Thomas Kwoyelo in Oeganda: een proces voor de geschiedenisboeken

  Op 24 september zal de Divisie voor Internationale Misdaden (ICD) het hoofdproces in de zaak Thomas Kwoyelo openen. Deze zaak is de eerste ooit die door een nationale rechtbank behandeld wordt in het conflict tussen het Verzetsleger van de Heer en de Oegandese overheid. Onze landelijke directeur in Oeganda maakt zich zorgen over de mogelijkheid…

 • Tunesië: een cruciale periode voor de overgangsjustitie

  Tunesië: een cruciale periode voor de overgangsjustitie

  De Instantie voor Waarheid en Waardigheid (IVD), opgericht in 2013 om het proces voor overgangsjustitie in Tunesië te leiden, begint aan het laatste jaar van haar mandaat. De eerste processen over de mensenrechtenschendingen tijdens de dictatuur gaan binnenkort van start voor gespecialiseerde kamers. In deze cruciale periode co-organiseerde ASF vorige week een nationale conferentie: “Het…

 • Wettelijke vertegenwoordiging komt ter sprake bij de Vergadering van Verdragspartijen bij het Statuut van Rome

  Wettelijke vertegenwoordiging komt ter sprake bij de Vergadering van Verdragspartijen bij het Statuut van Rome

  Ter gelegenheid van de 16e Vergadering van de Verdragspartijen bij het Statuut van Rome, co-organiseerde ASF samen met REDRESS een parallel evenement over de wettelijke vertegenwoordiging van slachtoffers voor het Internationaal Strafhof, de Divisie voor Internationale Misdaden in Oeganda en het Speciaal Strafhof in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

 • ASF ondersteunt de Divisie voor Internationale Misdaden in Oeganda

  ASF ondersteunt de Divisie voor Internationale Misdaden in Oeganda

  Sinds 2012 ondersteunt ASF de Divisie voor Internationale Misdaden (ICD) in Oeganda, een binnenlandse rechtbank die gecreëerd werd als onderdeel van de inspanningen van de regering om het Vredesakkoord van Juba tot uitvoering te brengen. Het valt binnen de bevoegdheid van de ICD om ernstige misdrijven te berechten. De ICD speelt een cruciale rol bij…

 • Een bedelaar heeft geen keuze

  Een bedelaar heeft geen keuze

  Tussen februari en april 2017 adviseerde ASF slachtoffers van massale gruweldaden in Noord- en Oost-Oeganda over hoe zij het herstellen van de door hen geleden schade zien. Deze consultaties vonden plaats in regio’s getroffen door de rebellengroepering het Verzetsleger van de Heer (LRA). Ze poogden zowel inzicht te verkrijgen in de noden en prioriteiten van…

 • Mensenrechten: Tunesië op de rooster

  Mensenrechten: Tunesië op de rooster

  Tunesië stelt vandaag zijn balans over de mensenrechten voor ter gelegenheid van het Universeel Periodiek Onderzoek van de VN-Mensenrechtenraad. ASF leverde een bijdrage aan de hand van een alternatief rapport. De organisaties roepen vooral op tot de intrekking van het wetsontwerp voor economische en financiële verzoening. Dat zou kunnen leiden tot de stopzetting van de…

 • ASF in DR Congo: vijftien jaar engagement

  ASF in DR Congo: vijftien jaar engagement

  Het is bijna dag op dag vijftien jaar geleden dat ASF haar eerste kantoor opende in Kinshasa en begon te ijveren voor de rechtsstaat in de DR Congo. De organisatie is er vandaag nog altijd actief en zet zich in om de bevolking een degelijke rechtstoegang te garanderen. Sinds die begindagen is er heel wat…

 • Tunesië: strijd tegen terrorisme, maar tegen welke prijs?

  Tunesië: strijd tegen terrorisme, maar tegen welke prijs?

  ASF, de Tunesische Nationale Orde van Advocaten en de Tunesische Liga voor Mensenrechten roepen de Tunesische overheid op om de antiterrorismewet van 2015 te herzien. De toepassing van die wet zorgt immers voor problemen bij het recht op een eerlijk proces. Volgens de drie partnerorganisaties is de eerbiediging van de mensenrechten het voornaamste wapen van…