Categorie: Andere

 • Uitbouwen van de regionale benadering: regionale hubs

  Uitbouwen van de regionale benadering: regionale hubs

  Om een actie uit te werken in de lijn van haar mandaat en aansluitend bij de specifieke behoeften van de context, steunt ASF op degelijke analyses van de problemen en uitdagingen in de landen waar ze actief is. Verankering in de plaatselijke realiteit is essentieel om over een gecontextualiseerde expertise te beschikken, strategische partnerschappen op…

 • Pro bono advocaten dragen bij tot duurzame ontwikkeling

  Pro bono advocaten dragen bij tot duurzame ontwikkeling

  ASF (Advocaten Zonder Grenzen) roept op tot een versterking van pro bono praktijken, omdat deze een positieve en duurzame verandering binnen de maatschappij en rechtssystemen kunnen teweegbrengen. Die boodschap werd afgelopen week tijdens de 5e Pro Bono Conference in Bali overgebracht en zal tijdens andere internationale evenementen nog verder worden verspreid.

 • Rechtstoegang en duurzame ontwikkeling: de ontbrekende schakel?

  Rechtstoegang en duurzame ontwikkeling: de ontbrekende schakel?

  De rechtsstaat bevorderen en de rechtstoegang waarborgen voor iedereen maken deel uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Justitie en een doeltreffende rechtsstaat zijn essentieel om te zorgen voor vrede en duurzame ontwikkeling in landen die een conflict hebben doorgemaakt. Maar hoe kunnen we dit bewijzen? Dat is de vraag die ASF stelde…

 • AdZG valt in de prijzen op de ING Solidarity Award

  Advocaten Zonder Grenzen heeft onlangs de “Solidarity Award” van de bank ING in ontvangst mogen nemen. Het AdZG-project om vluchtelingen en asielzoekers in Burundi te ondersteunen was één van de 15 geselecteerde projecten uit een totaal van 650.

 • « Music For Life », muziek voor meer gerechtigheid

  De Leuvense rechtenstudenten en de Orde van Vlaamse Balies hebben in het kader van de radio campagne ‘Music For Life’ fondsenwervingsactiviteiten gehouden. Op deze manier willen ze de projecten van Advocaten Zonder Grenzen een duwtje in de rug geven.

 • Rechtstoegang op de post-2015 agenda

  Advocaten Zonder Grenzen heeft, samen met andere mensenrechten-organisaties, opgeroepen de post-2015 ontwikkelingsagenda te voorzien van een kader aangaande de mensenrechten. Voor AdZG is het vooral belangrijk dat de rol van de rechtstoegang als een mensenrecht dat alle andere rechten garandeert benadrukt wordt.

 • Waarom is gerechtigheid grenzeloos?

  Wie kan deze vraag beter beantwoorden dan de missiehoofden en regionale vertegenwoordigers van AdZG, werkzaam in verschillende landen wereldwijd. Zij waren de voorbije tien dagen in Brussel voor een reeks intensieve trainingssessies. Ze delen hun visie op wat aan de kern ligt van AdZG’s mandaat: de verdediging van de mensenrechten.

 • Sparen voor meer gerechtigheid

  Brussel – Bouwen aan gerechtigheid is bouwen aan duurzaamheid. Daarom richt Advocaten Zonder Grenzen zich ook tot spaarders bij banken die investeren in duurzame ontwikkeling, zoals Triodos Bank. Bijgevolg was AdZG aanwezig op de jaarlijkse Triodos dag in Brussel. Dit evenement bood aan AdZG de gelegenheid om haar boodschap van duurzame gerechtigheid te delen met…