Categorie: Juridische bijstand

 • Twee jaar strijd tegen het onwettig gebruik van de voorlopige hechtenis in de DR Congo

  ASF werkt nu twee jaar actief samen met de balies van West-Congo tegen het onterechte en zelfs onwettige gebruik van de voorlopige hechtenis. De komende weken kijkt ASF terug op drie cruciale aspecten van dat project: de in voorarrest geplaatste mensen helpen te begrijpen wat er gaande is en het heft in eigen handen te…

 • Rechtstoegang in Tsjaad: het maatschappelijk middenveld in beweging

  Ondanks de hervormingen van justitie van de voorbije jaren ondervinden de inwoners van Tsjaad nog steeds heel wat moeilijkheden om toegang te krijgen tot justitie. Daarom zetten organisaties uit het maatschappelijk middenveld zich in om juridische hulp en bijstand te verlenen. ASF ondersteunt drie van deze organisaties bij hun inspanningen om de mensenrechten te beschermen.

 • Welke rechtspraak in de Centraal-Afrikaanse Republiek?

  ASF is begonnen met ondersteuningsactiviteiten om de rechtstoegang in de Centraal-Afrikaanse Republiek te verbeteren. Door de opeenvolgende politiek-militaire crisissen moeten de gerechtelijke instellingen in het land opnieuw worden opgebouwd. Samen met de aktoren van het gerecht, de balie en het maatschappelijk middenveld heeft ASF acties uitgewerkt om bij te dragen aan een betere rechtstoegang voor…

 • De partnerschappen van ASF: het sluitstuk van duurzame verandering

  Brussel/Bujumbura – Midden in een ernstige politieke crisis bouwen ASF en zijn partners voort aan rechtstoegang voor alle Burundezen. Zo ondertekenden ASF en de balie bij het hof van beroep van Bujumbura onlangs een overeenkomst om hun partnerschap tot in 2021 te verlengen en te formaliseren.

 • Zonder wettelijk bestaan, geen rechten voor de Congolese burgers

  Lubero, DR Congo – De registratie bij de burgerlijke stand van geboorten, maar ook van huwelijken, is een absolute voorwaarde om burgerrechten te genieten. Die boodschap hebben ASF en haar partners met ruim 6.000 inwoners op het grondgebied van Lubero, in Noord-Kivu gedeeld.

 • Tsjaad: het maatschappelijk middenveld zet zich in voor een betere toegang tot justitie

  De bevolking van Tsjaad ondervindt nog steeds heel wat moeilijkheden om toegang te krijgen tot justitie. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld zetten zich in: ze maken de burgers bewust van hun rechten, bieden hun gratis juridisch advies, bijstand voor de rechtbanken en bemiddelingsdiensten. ASF ondersteunt drie van deze organisaties bij hun inspanningen.

 • Nepalese vrouwen strijden voor hun rechten

  Als een man in Nepal zijn vrouw en gezin verlaat, komt de vrouw meestal in een hopeloze situatie terecht. Alle rechten die in de wet zijn vastgelegd worden structureel aan vrouwen ontzegd, met name eigendomsrechten, erfrechten en alimentatierechten. AdZG speelt in samenwerking met lokale balies een cruciale rol om vrouwen bewust te maken van de…

 • Voor een toegankelijkere justitie in Oost-Congo

  De kwetsbare bevolkingsgroepen uit het Oosten van de DRC kunnen genieten van gratis juridische bijstand dankzij een nieuwe samenwerking tussen de lokale Balies en AdZG. Concreet worden de gratis juridische diensten gedynamiseerd om het gerecht en de rechthebbenden dichter bij elkaar te brengen.

 • Wat voor zin hebben mensenrechten als ze toch niet afdwingbaar zijn?

  Ter gelegenheid van de Werelddag van de Mensenrechten op 10 december herinnert AdZG eraan dat mensenrechten weinig zin hebben als ze onafdwingbaar blijven, vooral voor mensen in een hachelijke situatie. Dat stelt AdZG vast in landen die net een conflict achter de rug hebben.

 • Recht FM in Nepal

  Kathmandu – Hoe zorg je ervoor dat mensen hun rechten kennen als een groot deel van de bevolking arm en analfabeet is, en in afgelegen plattelandsgebieden woont? In Nepal is de gemeenschapsradio het ideale medium om mensen bewust te maken van hun rechten en informatie te verspreiden. Daarom zendt AdZG radiojingles en praatprogramma’s uit over…